PDA

View Full Version : Đêm KGHN 2015 tại Portland, Oregonkd71ct
10-08-2015, 01:38 AM
Kính mời Quý NT cùng ACE gia đình KQ xem qua đêm KGHN 2015 tại Portland, Oregon qua link dưới đây:


<iframe width="650" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/fai-c3YmnHk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ga Ru
10-08-2015, 03:01 PM
Được xem một slideshow mà hình ảnh, âm thanh và trình bày đẹp chưa từng thấy. Xin có lời khen tặng bạn Nguyễn Đức Liêm.
KQ Tạ Thượng Tứ - San José (CA)

kd71ct
10-10-2015, 05:21 PM
Cám ơn Quý Huynh rất nhiều.
KQ. Liêm