PDA

View Full Version : Học trò của IP Thầy Berthel Coopwoodthanphongkingwood
07-26-2015, 02:59 AM
Thông Báo Đặc Biệt!

Danh sách các học trò của Thầy Berthel Coopwood
Được thả Solo Từ Khóa 71-01 đến 74-07

Ông Thầy Bethel Coopwood. Trước khi "giã từ" trí nhớ của ổng, Ông đã nhờ “care giver” của ông gởi cho tôi (Phạm Quang Khiêm) 29 tấm plaque 6 x 9 inches, có ghi tên của các học trò mà ông đã thả Solo tại trường bay (Randolph) - Stinson Field, San Antonio, Texas.
***

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Sampler_1437879001.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Sample Pictures1_1437879103.jpg
QSamlper.

Quý Bạn nào có tên trong bản danh sách này muốn có tấm plaque này để làm kỷ niệm thì xin vui lòng gởi 20$ cước phí, bạn nào liên lạc trước tôi sẽ gởi. Bạn nào liên lạc sau tôi sẽ gởi photo Hi-Resolution để các bạn có thể in ra lớn, lộng kính chưng trong nhà, các tấm plaque này nay đã 45 Năm!
Nay thông báo: (Trước khi tôi cho lên E-bay để bán đấu giá :3:!)
Pham Quang Khiem (71-03)
901 Greenway Ct.
Miamisburg, OH 45342
C130460@aol.com
937-361-8311 (Cel)

Class 71-02
WO Duong H. Ky (KIA Pleiku)
WO Tran V. Ba

Class 71-03
WO Pham Q. Khiem
WO Huynh O. Phung
WO Bui V. Thac

Class 71-04
WO Le Van Duong
WO Truong Hai
WO Chau Vinh Khai
WO Phan Cong Doan

Class 71-06
WO Nguyen V. Dung
AC Nguyen T. Duc
WO Khuu Son
2LT (Loas) Leuth

Class 72-01 (72-06)
Nguyen G. Hoc

Class 72-02
AC Nguyen N. Diep
AC Nguyen H. Hieu

Class 73-03
Nguyen Q. Vinh

Class 72-04 & 72-09
Le Van Duong
Truong N. Dung
Do Chuong
Tran Cuong

Class 74-06
AC Tu D. An
AC Le T. Canh

Class 73-06
AC Tran B. Kha
AC Tran N. Phuong

Class 72-05
Vo N. Ba

Class 72-04
AC Nguyen H. Hieu
AC Huynh V. Hoang
AC Nguyen N. Diep
AC Nguyen H. Dinh

Class 73-05
Nguyen H. Phuoc
Le V. Nga

Class 72-04
Nguyen V. Dong
Lam T. Hai

Class 74-05
2Lt. Ha Q. Thong
AC Tran D.Q. Nghiep
AC Huynh V. Diet
AC Ly V. Anh

Class 73-02
Dang V. Loc
Nguyen V. Hung
Nguyen V. An

Class 73-07
AC Ha V. Chuong
AC Nguyen T. Cong
AC Huynh H. Hanh
2Lt Vo H. Day

Class 73-04
Duong C. Dinh

Clss 71-07
A-C Nguyen T. Co
AC Truong M. An
A-C Nguyen V. Tinh
A-C Nguyen V. Duc

Class 74-07
AC Tran T. Loc
AC Vu V. Cao

Class 72-07
Pham V. Ban
Nguyen Nhay

Class 72-02 (72-07)
Tran T. Danh

Class 72-06
Pham G. Hoan
Tran H. Long
Tran T. Gioi

Class 73-01
Viengkeo Pradichit Laos
Vo V. Hung

Class 71-05
WO T. V. Loi

Class 72-03 (72-08)
Pham M. Chau
Lai T. Cau

Class 72-05
Nguyen D. Hanh
Bui T. Dung
Tran V. Hiep

Class 71-08
Phung P. Khai
Nguyen M. Giang
Nghe M Hiep
Nguyen M. Hiep

Class 72-01
Nguyen Van Hien
Phan Van Hoang
Tran V. Gam
Nguyen Minh Hoang