PDA

View Full Version : Cung buồn tháng tưFirebird24
07-15-2015, 04:24 PM
CUNG BUỒN THÁNG TƯ

Anh hỏi tôi về một cuộc tình
Tôi nhớ những dòng sông
Dòng sông khơi nguồn có thác ghềnh rong rêu thời tuổi dại
Nước lớn, nước ròng, rồi cũng xuôi về biển rộng

Tôi như cây khô giữa đồng
Lòng hỏi mình có còn gì không?
Có những dòng sông bây giờ khô cạn
Tôi đứng giữa bụi hồng

Lòng vẫn còn hoài mong…
Anh hỏi tôi nghĩ gì về quê hương
Tôi nhớ đến bạn bè
Đã một thời cùng tôi đi qua biển động

Ai nhân danh chủ nghĩa, ai nhân danh tự do
Chúng tôi vào cuộc chiến quá nhục nhằn
Khi tan cuộc anh gãy cánh giữa đường
Tôi lưu đày biệt xứ tha hương

Gặp nhau anh kể chuyện tù
Tôi nghe chới với mịt mù thời gian
Chúng tôi sanh cùng thế hệ
Bây giờ tóc bụi pha sương

Còn mang chung một vết thương
Anh hãy cùng tôi cất cao tiếng hát
Trên những cung buồn xưng tụng một loài chim
Một loài chim không còn đất sống, không còn bãi đậu

Bay mãi bay mãi… trong cõi không cùng giữa lòng thế hệ
Trong lòng anh, trong lòng tôi, trong lòng nhân thế
Đời đời… một loài chim thiêng vẫn sống.

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/CHAO CO FINAL_1436977393.jpg


Tháng Tư buồn viết tặng một loài chim
Đông Quyên (Nhện Đen bên trái)