PDA

View Full Version : Tìm Chồng và Chabebau
05-24-2015, 10:06 AM
Tìm chồng và Cha.

Th/úy Nguyễn Đoàn Vĩnh, sinh 1949, Không đoàn 51 CT,
Phi đoàn 257, chuyển vào Phù Cát 1975.
Gia đình không biết tin tức gì sau khi đi học tập cải tạo.
Ai biết tin tức xin vui lòng cho vợ là Đỗ Thị Lệ, 1947.
Và con trai Nguyễn Đoàn Huy Phong, sinh 1973, cả hai hiện
sống tại Đà Nẵng, VN.
Xin liên lạc điện thoại số : 0905700981
hoặc : 01219488123.(Anh này quê gốc Long An, mới đây vợ con từ Đà Nẵng vào Long An để tìm tung tích, lang
thang gặp anh em KQ dưới đó giúp đỡ và nhờ mình kêu gọi anh
em cho biết tin tức, Làm ơn đăng lên HQPD hoặc diễn đàn nào làm
phúc) - Đa tạ. Thắng 7505