PDA

View Full Version : thongtin, lien lachoangyen120
05-04-2009, 09:36 AM
Xin vị nào phục vụ ở PD530 co biết ai tên là Nguyễn Việt Chiến khóa 70.... hay không? Xin tra lời giụp Thanks.