PDA

View Full Version : Có các anh thì có chúng tôiHồ Danh Lịch
11-26-2014, 08:32 PM
CÓ CÁC ANH
THÌ CÓ CHÚNG TÔI
****
Kha Lăng Đa

Tôi với các anh thắt chặt tình,
Đậm đà nghĩa huynh đệ chi binh.
Đi theo tiếng gọi hồn sông núi.
Trả nợ tang bồng trong chiến chinh.

Chí cả tung hoành khắp bốn phương,
Các anh đánh giặc chốn sa trường.
Bền lòng trung dũng trai thời loạn,
Áo trận bạc màu, dạn gió sương.

Những lúc các anh ra chiến trận,
Có tôi bay “Quan Sát Hành Quân”(1)
Gọi nhau rối rít trên tần số,
Kết hợp Địa-Không diệt bạo tàn.

Tiến chiếm mục tiêu địch bố phòng,
Rất dày hoả lực, khó xung phong.
Phi tuần Khu Trục tôi kêu đến,
Oanh kích tan tành lũ Cộng ngông!

Người bạn Pháo Binh nhiều nhiệt huyết,
Sẵn sàng để yểm trợ cho anh.
Tôi xin tác xạ và điều chỉnh,
Đạn nổ nhiều tràng hiệu quả nhanh.

Thế trận phải băng rừng vượt suối
Các anh cấn có mắt” Đầm Già”.
Tôi bay thám thính đường đi trước,
Dẫn lối quân mình đến chốn xa.

Khi cánh quân ta vừa đụng độ,
“Bao vùng”(2), tôi tức tốc ra tay,
Đạn bom giáng xuống đầu quân địch,
Phi Pháo của ta vốn đại tài.

Khói lửa chiến tranh vẫn ngập ràn,
Đời trai nào quản ngại nguy nan.
“An Dân, Bảo Quốc”, lòng ghi tạc,
Mong núi sông vang khúc khải hoàn.

Vận nước khiến xui ngày quốc hận,
Toàn quân bị bức tử đau thương.
Cơ trời nghiệt ngã đày dân Việt,
Nằm giữa xiềng gông lũ bạo cường!

Sống kiếp lưu vong nơi hải ngoại,
Mơ về đất mẹ lắm điêu linh.
Thương bao chiến hữu đời lê lếch,
Sống cảnh cơ hàn Thương Phế Binh!

Gặp lại các anh buổi diễn hành,
Trong Ngày Quân Lực, nắng vàng hanh.
Vẫn chung lý tưởng và đoàn kết,
Sắc áo, màu cờ vẫn thắm xinh!

Chuyển lửa đấu tranh về cố quốc,
Chúng ta cùng yểm trợ Nhân Dân.
Vùng lên tiêu diệt phường gian ác,
Cộng Sản độc tài sẽ nát tan!

Hậu Duệ của ta đã trưởng thành,
Noi theo truyền thống bậc hùng anh,
Mai kia dựng lại quê hương mới,
Dân Chủ Tự Do rạng đất lành!

Lưu lạc tha phương, mình gặp lại,
Cùng nhau nhắc chuyện thuở xuân thời.
Bay theo chiến dịch đoàn quân tiến,
Có các anh thì có chúng tôi!

KHA LĂNG ĐA

______
(1)Combat Observation
(2)Air cover