PDA

View Full Version : Bài Ca Nguyễn TrãiHoanghac
10-02-2014, 12:16 AM
Bài Ca Nguyễn Trãi

<iframe width="650" height="488" src="//www.youtube.com/embed/0U48r3vB0VM?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ý thơ: Lê Mai Lĩnh - Nguyễn Hữu Nghĩa sáng tác và trình bày