PDA

View Full Version : Thương xá Tax - Nguyễn Huệ - Sài Gòn.SVSQKQ
09-27-2014, 01:43 PM
http://youtu.be/ghoMo7TesLw:icon_coffee:

Thương xá Tax - Nguyễn Huệ - Sài Gòn.
Hòn Ngọc Viễn Đông giờ chỉ còn là kỷ niệm... trong tim của chúng ta.