PDA

View Full Version : CANADA ... không rỏ vùng nào ? xin cán bộ bổ túcThDaiHan
01-11-2008, 08:32 PM
http://i17.tinypic.com/72u3olf.jpg

http://i11.tinypic.com/8a0okdd.jpg

http://i7.tinypic.com/6ofv7k1.jpg

http://i5.tinypic.com/6jmgjk8.jpg