PDA

View Full Version : Rừng khuyaPS khoá 72G
03-03-2009, 06:27 PM
RỪNG KHUYA
:BuomVang0:
Đêm nghe tiếng sóng vổ về
Rừng khuya lử thứ buồn tê tái lòng
Mê đường mộng củ thong dong
Thuyền ai trôi dạt giữa giòng triều lên
Có nghe tiếng hát rừng đêm
Nảo nùng lời nói muông chim trên cành
Bãi vàng tiếp với rừng xanh
Bạc đầu sóng vổ mây quanh chân trời
Vèo qua cánh nhạn xa khơi
Mập mờ một ánh sao rơi nửa chừng
Chạnh lòng khách nhớ cố hương
Rượu lưng bầu với tiếng đàn tương tư
Thế ư ? Đời thế nầy ư ?
Buồn vui tâm sự riêng tư một mình
Lại một mình chỉ một mình
Một mình ta biết một mình ta thôi
Lau san sát réo trên đồi
Tiếng ai đang gọi những lời thiết tha
Rừng khuya còn bãi tha ma

Trần Hâụ(Vũng Tàu 1969)