PDA

View Full Version : Video Du lịch từ Nam ra BắcPS khoá 72G
02-28-2009, 02:30 PM
Du lich Hà Tiên & Rạch Giá:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


HÀ TIÊN I
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NgriSpzc1ig&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NgriSpzc1ig&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


HÀ TIÊN II
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IAKJPbUi4Eo&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IAKJPbUi4Eo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


RẠCH GIÁ
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/79iCvB0Anxc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/79iCvB0Anxc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PS khoá 72G
02-28-2009, 02:41 PM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


PHÚ QUỐC I
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NC0VCntUaAg&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NC0VCntUaAg&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


PHÚ QUỐC II
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jdjyy7FsKOc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jdjyy7FsKOc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


SAÌ GÒN
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dTAg2xQH6cc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dTAg2xQH6cc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PS khoá 72G
02-28-2009, 02:51 PM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


BÌNH DƯƠNG I
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XY3U-SZPymA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XY3U-SZPymA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

BÌNH DƯƠNG II
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AxYG9EEUMbI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AxYG9EEUMbI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

VŨNG TAÙ
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OFOxR7s7nuc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OFOxR7s7nuc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PS khoá 72G
02-28-2009, 02:58 PM
Video Du lich từ Nam ra Bắc:
Ghi chú: Môĩ clip daì ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, ghi lai hình anh các thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam khá công phu.Đúng là du lich VN qua Video .Xin cám ơn tác giả Mai Thế Phong:


TÂY NINH I
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rXYz5aldNcI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rXYz5aldNcI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

TÂY NINH II
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PMkoCs3VOxw&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PMkoCs3VOxw&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

PHAN THIẾT
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7CxTytVZkn8&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7CxTytVZkn8&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>