PDA

View Full Version : Lỡ Chuyến Đòkqcantho
08-11-2013, 01:19 PM
ca sĩ Nhật Thiên Lan


<div align="center"><img src="http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1376225688.jpg">
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1376225605.mp3
Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương
Đây người sang với con đò xưa
Và chiều chiều thôn nữ vấn vương
Duyên tình xưa êm thắm còn đâu

Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương
Tơ đàn say đắm quên sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa thôn nữ chờ mong

Người của bốn phương
Người đã ra đi có nhớ bao giờ
Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ
Đường tơ vấn vương
Đem gieo thắm tươi vào đời đau thương
Và cố quên đi tình người bơ vơ

Người nghệ sĩ đi giúp núi sông
Cung đàn vui xóa bao sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa, quên cả đò xưa.
</div>