PDA

View Full Version : Phân Ưu cùng Gia Đình AC NGUYỄN MỪNG 72A _ 75-03 Webb AFB.PhiLan
08-04-2013, 01:26 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1371000558.jpg

Được tin Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ HOA

thân mẫu của AC NGUYỄN MỪNG 72A _ 75-03 Webb Afb.

đã từ trần lúc 11:30 ngày 04/08/2013. Hưởng thọ 80 tuổi

Di quan lúc 04:30 ngày 10/08/2013 đến Thánh Đường Giáo Xứ Lộ Đức, Đồng Nai.

Nay thông báo tin buồn này đến cùng anh em LK 72-73 SVSQKQ, và gởi lời phân ưu đến gia đình AC NGUYỄN MỪNG 72A. Cầu chúc hương linh Cụ Bà được hưởng nhan phúc Chúa trên thiên đàng.

AC NGUYỄN PHI LÂN 73H _ 75-08 Ft. Rucker

Phòng Trực
08-04-2013, 04:17 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1335425297.jpg
Hội Quán Phi Dũng và bạn hữu LK/SVSQ 72 &73 &74.
Thành kính chia buồn cùng gia đình SVSQ/72A Nguyễn Mừng .
Nguyện linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hoa sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
PT/HQPD