PDA

View Full Version : Nửa Ánh Mặt Trờihonglien
07-11-2013, 08:16 PM
Nửa Ánh Mặt Trời
nhạc Hoàng Quý Phương
Tuấn Ngọc hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373573372.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373573511.mp3

honglien
07-12-2013, 08:47 AM
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu
nhạc Thái Thịnh
Bằng Kiều hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373722115.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373618553.mp3

honglien
07-13-2013, 02:04 PM
Nghìn Đêm Như Một
nhạc Trầm Tử Thiêng
Khánh Ly hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373722462.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373724015.mp3

honglien
07-13-2013, 10:35 PM
Giọt Tình
nhạc Lã Văn Cường
Trần Thu Hà hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373922875.gif

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373754786.mp3

honglien
07-16-2013, 11:46 AM
Bơ Vơ
nhạc Nguyễn Ánh 9
Lưu Bích hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373974621.gif

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373974845.mp3

honglien
07-16-2013, 07:24 PM
Buồn Ta Mãi Đợi Chờ
nhạc Mai Anh Việt
Vũ Khanh hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374002381.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374002491.mp3

honglien
07-17-2013, 06:32 PM
Buồn Chi Em
nhạc và lời (?) Khuyết Danh
Sỹ Phú hát

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374085276.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1374085677.mp3