PDA

View Full Version : Những nhạc phẩm hay của xứ Huế - Ai ra xứ Huế - Ca Sĩ Hoàng Oanhttmd
03-24-2013, 10:02 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1364162523.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1364078495.mp3

ttmd
06-03-2013, 03:05 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370228717.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370228624.mp3

ttmd
06-04-2013, 03:18 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370399776.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370315751.mp3

ttmd
06-05-2013, 02:51 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370400599.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370400649.mp3

ttmd
06-05-2013, 03:23 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370402535.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370402581.mp3

ttmd
06-08-2013, 03:22 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370661671.jpg
/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370661716.mp3

kqcantho
08-03-2013, 10:32 PM
Thương Về Quê Tôi - Mạnh Đình

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/nLXRQaW10vA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>