NHỚ QUÊ

Đã lâu lắm rồi Quãng Ngãi ơi
Lòng ta ray rức nhớ khôn nguôi
Mười một năm trời xa quê mẹ
Cũng bởi áo cơm cái nợ đời.

" Bắc phong - Hồ mã nào không hý
Nam chi - Việt điểu đậu thường thôi"
Thiên Ấn Trà Giang hồn sông núi
Sóng xô có bên lở bên bồi.

Bút trời còn vẽ mây năm sắc
Thạch trận bày binh chắc chẵng ngơi
Ta xin gởi nhớ từng người một
Bằng hữu anh em những ngậm ngùi.

Gởi rằng: "Mình cũng chỉ mình thôi
Núi cách sông ngăn vẫn nhớ đời..."
Nhớ mùa mưa bão hàng năm đó
Dân ta cơ cực biết bao người.

Ở đây Suối Cát gió triền miên
Nắng cũng góp thêm nỗi tang điền
Ta muốn gào lên : "Hoài Cố Quận"
Tiếng vọng hư không lạc cuối miền

Trần Hậu