ÔI ĐẤT NƯỚC TÔI KHI CÒN CỘNG SẢN!

Mời xem
Còn cái nào buồn hơn cái cảnh nầy ...còn cái nhục nào hơn cái nhục nầy...!!!!!
Con gái Việt Nam như những món hàng rao bán !

Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD; 1. Guaranteed virgin; 2. Guaranteed to be delivered within 90 days; 3. NO extra charges; 4. If ran away within a year you get another one for FREE.

Quảng cáo tại Trung Cộng :
“Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD; 1. Bảo đảm còn trinh; 2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày; 3. Không phụ phí; 4. Nếu bị cô ta trốn đi trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí.”

Nguồn: With Dat H Nguyen Folder Inbox Than Tam