Ông Ba đi làm dzìa, vừa bước vô nhà, bà Ba đã mét đủ thứ chiện, không để cho ông kịp thở . Ông Ba bèn cự nự:

- Thì bà cũng phải để cho tui ăn ba hột cơm đã chớ, gùi nói gì thì nói có được hông hả ?

Hum sau, ông Ba vừa dzìa tới cửa, bà Ba chỉ mâm cơm trên bàn:

- Ông vô ăn lè lẹ đi . Tui có nhìu chiện phải kể dzí ông ... !!!