Tôi xin phép góp ý cùng BDH/HQPD là nên viết ra điều lệ, mục đích của Hội Quán để tất cả anh chị em thành viên biết rõ mục đích của Hội Quán, để tránh việc khó xử cho BDH, đồng thời tránh những vi phạm về điều lệ. Các anh trong BDH cũng nên lắng nghe tiếng nói của các thành viên cũng như ý kiến anh em trong BDH để HQPD ngày thêm tốt đẹp hơn.

Chào đoàn kết
hieunguyen11