A. Đăng bài vào HQPD:


1. Log in, Chọn mục "Đăng Bài mới"
(hình 1a), vào editor của HQPD (hình 1b)

2. Viết trực tiếp vào khung editor phần góp ý của mình, bấm nút "gởi bài mới" bên dưới khung. Xong

3. Nếu đăng lại bài từ máy mình hay internet thì:

a. copy bài:
- đánh dấu bài viết: bấm chuột trái nơi muốn copy, giử nguyên và kéo chuột đến cuối bài. Thả chuột ra, bài viết hay đoạn văn đã được đánh dấu (hình 1c)
- Copy bài : Bấm nút Ctrl, giử nguyên và bấm thêm nút C. Cũng có thể bấm chuột phải và chọn copy.

b. Paste bài vào HQPD:
trở vào editor của HQPD (hình 1b), bấm nút Ctrl, giử nguyên, bấm thêm nút V , bài đã được gắn vào HQPD.

Hình 1a


Hình 1b


Hình 1c

B. Cách gởi hình và nhạc:

- nhấn vào chữ "upload hình và nhạc", một khung upload sẽ hiện ra (hình 1 và 2)
- chọn hình hay nhạc trong máy của mình, bấm nút "upload vào HQPD"
- Sau khi upload thành công, một đường link sẽ hiện ra (thời gian lâu mau tùy thuộc vào cỡ file hình hay nhạc, hình 3)
- copy đường link nầy, trở lại editor và chọn nút "insert image" cho hình, một khung nhỏ hiện ra (hình 4)
- cho đường link nầy vào khung URL nhỏ, bấm OK.

Hình 1


Hình 2


Hình 3

Hình 4

C. Cách gởi nhạc:

-Cho nhạc MP3:Sau khi thực hiện các bước trên mục B bên trên, chọn nút MS hay MP3 cho nhạc MP3 (autostart hoặc không) hay nút MUSIC cho nhạc WMA ( xem hình 7), cho đường link vừa copy vào giửa.

D. Cách gắn Video (youtube...) vào HQPD:

Bấm nút "insert video clip" (hình 6), chi link vào khung nhỏ, bấm ok

Hình 6

Xin giải thích thêm các chi tiết trên khung theo hình 7 bên dưới:

Hình 7