Nhằm giúp quý NT và quý Bạn chưa quen cách đăng bài vào HQPD, Ban kỷ thuật xin tóm tắt lại các bước như sau:

Sau khi log in vào HQPD, chọn 1 trong 2 cách để đăng bài:

1. Đăng trực tiếp vào editor: nhấn hàng chữ "Đăng bài mới" trên góc trái (hình 1). Bài được đăng vào mục "Diễn Đàn Bạn Đọc" và sẽ được BĐH chuyển vào mục thích hợp sau đó.

Hình 1

2. Tự chọn mục thích hợp trong diễn đàn: Kéo màn hình xuống giữa, chọn mục thích hợp và bấm vào, sau đó chọn nút "Đăng bài mới" bên trên khung chuyên mục (hình 2).

Hình 2

Các bước:

- khi vào Editor của HQPD, sẽ thấy có dạng như hình 3.
- Viết trực tiếp: viết bài vào khung soạn thảo nầy
- Copy bài: copy bài viết từ nguồn trong máy hay trên internet, sau đó cho chuột vào editor, bấm combi 2 nút Ctrl và V để paste vào editor (bấm và giữ nút Ctrl (nằm góc trái dưới cùng) down, bấm thêm nút V).
- Chú ý: trong cà hai trường hợp trên đây, nếu quá 15 phút vẫn chưa xong, có thể HQPD sẽ tự động cắt tên thành viên ra khỏi diễn đàn. Nếu tiếp tục gởi bài, HQPD sẽ yêu cầu log in lại lần nữa. Để tránh mất bài, sau khi viết hay paste xong với thời gian tương đối lâu quá 15 phút, xin đánh dấu và copy bài viết lại trước khi bấm nút "xem lại bài" hay "gởi bài mới".

Xin giải thích thêm các chi tiết trên khung theo hình 3 bên dưới:

Hình 3