Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 7 tới 12 trên 22

Tựa Đề: Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

 1. #7
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 236

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 33:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 2. #8
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 239

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 34:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 3. #9
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 241

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 34:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 4. #10
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 257

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 36:

  ===============================================
  NIÊN TRƯỞNG, BẠN BÈ VÀ THÂN HỬU

  Số người tham dự = 26

  1- Tr/Tá Tôn Thất Lăng - 10 (9)
  2- Đ/Úy Trương Công Bình - 10 (71)
  3- Bùi Ngọc Thắng - 2 (135)
  4- Tr/Tá Phạm văn Trung - 2 Paid (136)
  5- Th/Úy Lê Việt Phước - 2 Paid (144)


  ================================================
  Khóa 72A PH - Số người tham dự = 8

  1- Diệp Phước Ngà - 2 Paid (2)
  2- Trần Hớn Dân - 1 (73)
  3- Nguyễn Thành Thi - 1 (74)
  4- Lý Văn Ánh - 2 (160)
  5- Lê Hữu Thiện - 2 (161)


  ################################################
  Khóa 72A KPH - Số người tham dự = 1

  1- Đoàn Đình Tú - 1 Paid (72)


  ################################################
  Khóa 72B - Số người tham dự = 3

  1- Nguyễn Đăng Tâm - 1 (75)
  2- Nguyễn Văn Tâm - 2 (145)


  ################################################
  Khóa 72C PH - Số người tham dự = 5

  1- Bùi Thanh Vân - 1 (76)
  2- Đoàn Ngọc Thạch - 1 (77)
  3- Vũ Hưng - 1 (78)
  4- Nguyễn Kiến Bình - 2 (146)


  ################################################
  Khóa 72C KPH - Số người tham dự = 4

  1- Hồ Đắc tiến - 2 (147)
  2- Mai Quân Hùng - 2 (153)


  ############################################

  Khóa 72D KPH - Số người tham dự = 2

  1- Nguyễn Giã 2 (154)


  ############################################
  Khóa 72E - Số người tham dự = 36

  1- Nguyễn Đình Chí - 2 Paid (3)
  2- Phạm Trung Nghĩa - 2 Paid (4)
  3- Nguyễn Chấn Hải - 1 (61)
  4- Lương Thế Hùng - 2 (65)
  5- Nguyễn Văn Hảo - 2 (66)
  6- Lâm Chí Hạo - 2 (79)
  7- Đỗ Đức Phồi - 2 Paid (80)
  8- Trần Văn Gia - 2 Paid (81)
  9- Lê Phù Du - 1 Paid (82)
  10- Vũ Bội Ngân - 1 Paid (83)
  11- Vũ Viết Ngữ - 1 (84)
  12- Đỗ Minh Chánh - 2 (85)
  13- Nguyễn Như Công - 2 (86)
  14- Hoàng Đình Duyệt - 2 (87)
  15- Võ Văn Tiến - 2 (88)
  16- Lê Minh Hưng - 1 (89)
  17- Nguyễn Đình Phúc - 2 (90)
  18- Lê Minh Đức - 1 (91)
  19- Phan Văn Như Đông - 1 (92)
  20- Vũ Trọng Hiệp - 1 (93)
  21- Nguyễn Hữu Đức - 2 (94)
  22- Phạm Ngọc Sinh - 2 Paid (143)


  ########################################
  Khóa 72F - Số người tham dự = 15

  1- Lâm Sĩ Hùng - 2 Paid (5)
  2- Bùi Đẹp - 1 (95)
  3- Đinh Xuân Kiều - 1 (96)
  4- Nguyễn Văn Điều - 2 (140)
  5- Trần Văn Nghĩa - 2 (141)
  6- Hoàng Hung Thuong - 2 (162)
  7- Đoàn Mạnh Thành - 2 (163)
  8- Đoàn Mạnh Thành - 2 (163)
  9- Nguyễn Văn Tánh - 2 (164)


  #############################################
  Khóa 72G - Số người tham dự = 32

  1- Tăng Được - 2 Paid (1)
  2- Nguyễn Văn Tốt - 4 (97)
  3- Nguyễn Văn Phước - 2 Paid (98)
  4- Nguyễn Văn Đông - 1 (99)
  5- Lê Ái Lý - 2 (100)
  6- Huỳnh Kim Thanh - 2 (101)
  7- Huỳnh Văn Tý - 1 (102)
  8- Nguyễn Văn Chơn - 2 (103)
  9- Đặng Thanh Liêm - 2 (104)
  10- Trần Văn Thôn - 2 (105)
  11- Thái Văn Hoàn - 2 (106)
  12- Trương Văn - 1 (107)
  13- Huỳnh Hữu Châu - 1 (108)
  14- Nguyễn Tiến Lộc - 1 (109)
  15- Đỗ Như Tùng - 1 (110)
  16- Nguyễn Văn Thanh - 1 (111)
  17- Lý Sang - 1 (112)
  18- Trần Thanh Thiết - 2 (113)
  19- La Thanh Bình - 2 (148)


  ################################################
  Khóa 72H - Số người tham dự = 17

  1- Vũ Khắc Chung - 2 Paid (6)
  2- Nguyễn Việt Hùng - 2 (114)
  3- Trần Ngọc Sơn - 1 (115)
  4- Nguyễn Phúc Thiện - 2 Paid (116)
  5- Đoàn Quang Hiền - 1 (117)
  6- Trần Việt Hỷ - 1 (118)
  7- Nguyễn Tấn Hùng - 2 (119)
  8- Vòng A Dưỡng - 4 (137)
  9- Phạm Văn Hạnh - 1 (155)
  10- Nguyễn Đỗ Trọng - 1 (156)


  ################################################
  Khóa 73A - Số người tham dự = 26

  1- Nguyễn Xuân Hạnh - 2 Paid (7)
  2- Trần Đường Vinh- 1 (62)
  3- Lê Văn Lộc - 1 (120)
  4- Phạm Thái - 2 (121)
  5- Nguyễn Văn Viễn - 2 (122)
  6- Lê Hồng Ngọc - 1 (123)
  7- Đỗ Điền - 2 (124)
  8- Nguyễn Văn Quý - 2 (125)
  9- Nguyễn Khắc Nguyên - 1 (126)
  10- Võ Anh Tuấn - 1 (127)
  11- Trần Quang Lý - 1 (128)
  12- Nguyễn Qui Từ - 2Paid (129)
  13- Đinh Văn Quang - 1 (139)
  14- Phạm Văn Minh - 2 (142)
  15- Trương Sang - 2 (149)
  16- Vương Sang - 1 (150)
  17- Nguyễn Văn Phương - 1Paid (151)  #############################################
  Khóa 73B - Số người tham dự = 0

  1- - 1 ()


  #############################################
  Khóa 73C - Số người tham dự = 8

  1- Nguyễn Hưng Quốc - 1 (59)
  2- Lâm Vĩnh Hiên - 1 (63)
  3- Lê Ngọc Long - 1 (64)
  4- Nguyễn Đình Thịnh - 1 (68)
  5- Nguyễn Hiền Quân - 1 (69)
  6- Nguyễn Quốc Hùng - 1 (130)
  7- Nguyễn Văn Khôi - 1 (131)
  8- Dương Minh - 1 (159)


  #############################################
  Khóa 73D - Số người tham dự = 11

  1- Đoàn Văn Giáo - 1 (60)
  2- Quan VănTài - 1 (67)
  3- Lai van Thanh - 2 (70)
  4- Bùi Đức Anh - 2 (132)
  5- Đặng Văn Phan - 1 (133)
  6- Nguyễn Quốc Thái - 2 (152)
  7- Vũ Ngọc Đoan - 2 (158)


  ##############################################
  Khóa 73E - Số người tham dự = 3

  1- Đinh Quốc Cường - 2 (138)
  2- Đào Trọng Tài - 1 (157)


  ################################################## #
  Khóa 73F - Số người tham dự = 57

  1- Nguyễn Thế Dũng - 2 Paid (8)
  2- Mai Văn Kiên - 1 (10)
  3- Trần Công Thành - 1 (11)
  4- Lý Châu - 1 (12)
  5- Nguyễn Phương Thanh - 1 (13)
  6- Mai Văn Long - 1 (14)
  7- Tôn Thất Lập - 1 (15)
  8- Vũ Trọng Nghĩa - 1 (16)
  9- Phan Ngọc Minh - 2 (17)
  10- Lê Giảng - 2 (18)
  11- Trần Ngọc Hân - 2 (19)
  12- Đặng Chấn - 1 (20)
  13- Nguyễn Ngọc Định - 1 (21)
  14- Nguyễn Quốc Khanh - 1 (22)
  15- Lâm Hớn Bình - 1 (23)
  16- Hồ Đắc Nghĩa - 1 (24)
  17- Trần Anh Toản - 1 (25)
  18- Võ Hoàng Giáp - 1 (26)
  19- Phạm Đình Phúc - 1 (27)
  20- Lâm Văn Tại - 1 (28)
  21- Huỳnh Trung Tỉnh - 2 (29)
  22- Đỗ Xuân Hùng - 2 (30)
  23- La văn Hùng - 1 (31)
  24- Trương Thái Hiệp - 1 (32)
  25- Nguyễn Minh Nhựt - 1 (33)
  26- Bùi Quang Trân - 1 (34)
  27- Trần Huy Hoàng - 1 (35) Canada
  28- Phạm Chí Bửu - 1 (36) Canada
  29- Nguyễn Hùng Tráng - 1 (37) Canada
  30- Tạ Minh Hoàng - 1 (38)
  31- Nguyễn Thanh Hải - 1 (39)
  32- Dương Kiến Lương - 1 (40)
  33- Huỳnh Phú Hiếu - 1 (41)
  34- Nguyễn Đức Thắng - 1 (42)
  35- Nguyễn Văn Bùi - 1 (43)
  36- Giang Thế Thuận - 1 (44)
  37- Nguyễn Tuấn - 1 (45)
  38- Nguyễn Thắng - 1 (46)
  39- Nguyễn Anh Tuấn - 1 (47)
  40- Nguyễn Tuấn (sữa) - 1 (48)
  41- Hồ Trầm Xuân Thưởng - 1 (49)
  42- Dương Minh Hiển - 1 (50)
  43- Đặng Công Kiệt - 1 (51)
  44- Trần Minh Tâm - 1 (52)
  45- Đào Mạnh Trung - 2 (53)
  46- Nguyễn Tấn Lễ - 1 (54) Germany
  47- Lý Văn Văn - 1 (55) Germany
  48- Nguyễn Ngọc Hanh - 1 (56) Germany
  49- Đặng Hữu Tâm - 1 (57) Belgium
  50- Đào Ngọc Bích - 1 (58)


  ################################################## ###
  Khóa 73H - Số người tham dự = 1

  1- Hà Minh Thành - 1 (131)


  ################################################## ###
  Khóa 73I - Số người tham dự = 0

  1- - 1 (xx)


  ************************************************** **********************

  Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


  1. Nguyễn Hưng Quốc đại diện cho khoá 73C_________$1000.00
  2. Nguyễn Văn Phước 72G_______________________$200.00
  3. Hùynh Kim Thanh 72G________________________$150.00  Tổng cộng ___________________________________$1350.00

  Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012  Tổng cộng $xx.00  Xin thành thật cám ơn các mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Hội Ngộ
  Ban Tổ Chức

 5. #11
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 255

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 36:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 6. #12
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,410
  Thanks: 975
  Thanked 3,115 Times in 771 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 262

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 42:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Similar Threads

 1. Ghi danh tham gia Hội Ngộ LK kỳ 4
  By han73f in forum Hội Ngộ LK Kỳ 4
  Trả lời: 1
  Bài mới nhất : 09-26-2011, 01:23 AM
 2. Phim Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 SVSQKQ Kỳ 3
  By chimtroi in forum Liên Khóa SVSQKQ
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 09-07-2010, 02:36 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 05-24-2010, 01:49 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 03-05-2010, 06:02 AM
 5. Danh Sách Tham Dự Hội Ngộ LK/SVSQKQ Kỳ III
  By HaoTL in forum TL Hội ngộ LK Kỳ 3
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 11-18-2009, 08:50 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter