Trang 4/4 đầuđầu ... 234
kết quả từ 19 tới 22 trên 22

Tựa Đề: Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

 1. #19
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,417
  Thanks: 976
  Thanked 3,138 Times in 777 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 381

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 238:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 2. #20
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,417
  Thanks: 976
  Thanked 3,138 Times in 777 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 388

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 253:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 3. #21
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,417
  Thanks: 976
  Thanked 3,138 Times in 777 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 407

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 294:

  ===============================================

  **** Please go to updated page ****

 4. #22
  Administrator
  hung45qs's Avatar
  Status : hung45qs v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jul 2009
  Nguyên quán: Los Angeles, California
  Posts: 1,417
  Thanks: 976
  Thanked 3,138 Times in 777 Posts

  Default

  Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV


  Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV


  DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 424

  TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 325:

  ===============================================

  NIÊN TRƯỞNG, BẠN BÈ VÀ THÂN HỬU

  Số người tham dự = 73

  1- Tr/Tá Tôn Thất Lăng - 2 Paid (9)
  2- Bùi Ngọc Thắng - 2 (135)
  3- Tr/Tá Phạm văn Trung - 2 Paid (136)
  4- Lê Việt Phước - 2 Paid (144)
  5- Đ/Úy Trần Đường - 1 Paid (155)
  6- Huỳnh Vinh Quang - 2 Paid (184)
  7- Kiem Nguyen - 2 (185)
  8- Dương Đình Hoàng - 2 Paid (189)
  9- Trần Mi - 1 (194)
  10- Nguyễn Trung Hiếu - 2 Paid (204)
  11- Hoàng Văn Quang - 2 (205)
  12- Nguyễn Duy - 2 Paid (206)
  13- Nguyễn Ngọc Sơn -1 Paid (207)
  14- Paul White - 2 Paid (208)
  15- Đông Bùi - 1 Paid (209)
  16- Nguyễn Văn Hậu - 3 Paid (210)
  17- Trương Châu -1 Paid (212)
  18- Võ Ngọc Thành - 2 (217)
  19- Nguyễn Văn Bé - 2 Paid (222)
  20- Trần Bá Lộc - 2 Paid (223)
  21- Rafael Domeko - 2 Paid (224)
  22- Bruce , Moore - 2 Paid (225)
  23- Trần Quang Khôi - 1 Paid (226)
  24- Trương Biếu - 5 Paid (230)
  25- Ngô Tảo - 2 Paid (231)
  26- Trần Bằng - 2 Paid (234)
  27- Trần Đức Vân - 2 Paid (235)
  28- Joseph Doan Hien - 1 Paid (236)
  29- John Dao - 2 Paid (237)
  30- Nguyễn Đức Liên - 1 Paid (239)
  31- Phan Văn Dinh - 2 Paid (241)
  32- Lê Ngọc Diệp - 2 Paid (242)
  33- Đào Bá Hùng - 2 Paid (245)
  34- Võ Hoàng Thanh - 2 Paid (246)
  35- Nguyễn Văn Túc - 2 Paid (247)


  ================================================
  Khóa 72A - Số người tham dự = 23

  1- Diệp Phước Ngà - 2 Paid (2)
  2- Đoàn Đình Tú - 1 Paid (72)
  3- Trần Hớn Dân - 1 (73)
  4- Nguyễn Thành Thi - 1 (74)
  5- Lý Văn Ánh - 4Paid (160)
  6- Lê Hữu Thiện - 2 (161)
  7- Lê Cao Phong - 2 (166)
  8- Nguyễn Thành Phú - 2 Paid (183)
  9- Trần Văn Ty - 2 Paid (186)
  10- Nguyễn Hữu Đức - 2 Paid (187)
  11- Nguyễn Tấn Thành - 2 Paid (192)
  12- Đặng Chấn Kỳ - 2 Paid (196)


  ################################################
  Khóa 72B - Số người tham dự = 4

  1- Nguyễn Đăng Tâm - 1 (75)
  2- Nguyễn Văn Tâm - 2 (145)
  3- Lê Mạnh Hiệp - 1 (233)


  ################################################
  Khóa 72C PH - Số người tham dự = 18

  1- Phan Văn Dinh - 2 (71)
  1- Bùi Thanh Vân - 2 Paid (76)
  2- Đoàn Ngọc Thạch - 1 (77)
  3- Vũ Hưng - 2Paid (78)
  4- Nguyễn Kiến Bình - 2 (146)
  5- Hồ Đắc tiến - 2 (147)
  6- Mai Quân Hùng - 3 (153)
  7- Nguyễn Minh Hải - 2 Paid (213)
  8- Hồ Thái bình - 2 Paid (240)


  ############################################
  Khóa 72D KPH - Số người tham dự = 2

  1- Nguyễn Giã 2 (154)


  ############################################
  Khóa 72E - Số người tham dự = 46

  1- Nguyễn Đình Chí - 2 Paid (3)
  2- Phạm Trung Nghĩa - 2 Paid (4)
  3- Nguyễn Chấn Hải - 1Paid (61)
  4- Lương Thế Hùng - 2Paid (65)
  5- Nguyễn Văn Hảo - 2Paid (66)
  6- Lâm Chí Hạo - 2Paid (79)
  7- Đỗ Đức Phồi - 2 Paid (80)
  8- Trần Văn Gia - 2 Paid (81)
  9- Lê Phù Du - 1 Paid (82)
  10- Vũ Bội Ngân - 1 Paid (83)
  11- Vũ Viết Ngữ - 1Paid (84)
  12- Nguyễn Như Công - 2Paid (86)
  13- Hoàng Đình Duyệt - 2Paid (87)
  14- Võ Văn Tiến - 2Paid (88)
  15- Lê Minh Hưng - 1 (89)
  16- Nguyễn Đình Phúc - 2 (90)
  17- Lê Minh Đức - 1Paid (91)
  18- Phan Văn Như Đông - 1 (92)
  19- Vũ Trọng Hiệp - 3Paid (93)
  20- Nguyễn Hữu Đức - 2 (94)
  21- Phạn Văn Phúc - 2 Paid (143)
  22- Nguyễn Văn Hồ - 1 (168)
  23- Đỗ Minh Chánh - 2Paid (190)
  24- Vũ Hưng - 2Paid (227)
  25- Phạm Đình Hùng - 2Paid (228)
  26- Nguyễn Văn Khôi - 1Paid (229)
  27- Trần Ngọc Phú - 2Paid (243)


  ########################################
  Khóa 72F - Số người tham dự = 43

  1- Lâm Sĩ Hùng - 2Paid (5)
  2- Bùi Đẹp - 3Paid (95)
  3- Đinh Xuân Kiều - 1 (96)
  4- Nguyễn Văn Điều - 2Paid (140)
  5- Trần Văn Nghĩa - 1Paid (141)
  6- Hoàng Hung Thuong - 2Paid (162)
  7- Đoàn Mạnh Thành - 10Paid (163)
  8- Nguyễn Văn Tánh - 3Paid (164)
  9- Đào Ngọc Tân - 2Paid (167)
  10- Nguyễn Văn Sơn - 1Paid (173)
  11- Trần Quang Sơn - 2Paid (174)
  12- Trịnh Ngọc Tiến - 2Paid (175)
  13- Nguyễn Minh Đăng - 1Paid (176)
  14- Bùi Thùy Dương - 1Paid (177)
  15- Phạm Quang Tân - 4Paid (178)
  16- Phan Toàn - 2Paid (193)
  17- Nguyễn Kỳ Thanh - 2Paid (198)
  18- Trần Văn Minh - 2Paid (218)


  #############################################
  Khóa 72G - Số người tham dự = 33

  1- Tăng Được - 2 Paid (1)
  2- Nguyễn Văn Tốt - 4 Paid (97)
  3- Nguyễn Văn Phước - 2 Paid (98)
  4- Nguyễn Văn Đông - 2 Paid (99)
  5- Lê Ái Lý - 1 Paid (100)
  6- Huỳnh Kim Thanh - 2 Paid (101)
  7- Huỳnh Văn Tý - 1 (102)
  8- Nguyễn Văn Chơn - 2 (103)
  9- Đặng Thanh Liêm - 2 Paid (104)
  10- Trần Văn Thôn - 2 (105)
  11- Thái Văn Hoàn - 2 Paid (106)
  12- Trương Văn - 1 (107)
  13- Huỳnh Hữu Châu - 2 Paid (108)
  14- Nguyễn Tiến Lộc - 1 (109)
  15- Đỗ Như Tùng - 1 (110)
  16- Nguyễn Văn Thanh - 1 (111)
  17- Lý Sang - 1 (112)
  18- Trần Thanh Thiết - 2 Paid (113)
  19- La Thanh Bình - 2 Paid (148)


  ################################################
  Khóa 72H - Số người tham dự = 16

  1- Vũ Khắc Chung - 2 Paid (6)
  2- Nguyễn Việt Hùng - 1 Paid (114)
  3- Trần Ngọc Sơn - 1 Paid (115)
  4- Nguyễn Phúc Thiện - 2 Paid (116)
  5- Đoàn Quang Hiền - 1 (117)
  6- Trần Việt Hỷ - 1 (118)
  7- Nguyễn Tấn Hùng - 1 Paid (119)
  8- Vòng A Dưỡng - 1 Paid (137)
  9- Nguyễn Thế Phước - 1 Paid (169)
  10- Hán Ngọc Giao - 1Paid (171)
  11- Sen Cẩm Sinh - 2 Paid (197)
  12- Đặng Lập - 1 Paid (211)
  13- Nguyễn Văn Phong - 1 (216)
  14- Nguyễn Văn Học - 1Paid (220)


  ################################################
  Khóa 73A - Số người tham dự = 24

  1- Nguyễn Xuân Hạnh - 2 Paid (7)
  2- Trần Đường Vinh- 1 (62)
  3- Lê Văn Lộc - 1 (120)
  4- Phạm Thái - 2 Paid (121)
  5- Nguyễn Văn Viễn - 1 Paid (122)
  6- Lê Hồng Ngọc - 1Paid (123)
  7- Đỗ Điền - 1 Paid (124)
  8- Nguyễn Văn Quy - 2 (125)
  9- Nguyễn Khắc Nguyên - 2Paid (126)
  10- Võ Anh Tuấn - 1Paid (127)
  11- Trần Quang Lý - 1 Paid (128)
  12- Nguyễn Qui Từ - 2Paid (129)
  13- Đinh Văn Quang - 1 (139)
  14- Phạm Văn Minh - 2 Paid (142)
  15- Trương Sang - 2 Paid (149)
  16- Vương Sang - 1 Paid (150)
  17- Nguyễn Văn Phương - 1Paid (151)


  #############################################
  Khóa 73C - Số người tham dự = 28

  1- Nguyễn Hưng Quốc - 2 (59)
  2- Lâm Vĩnh Hiên - 1Paid (63)
  [B]3- Lê Ngọc Long - 2[COLOR="Red"]Paid[/COLORB] (64)
  4- Nguyễn Đình Thịnh - 1 (68)
  5- Nguyễn Hiền Quân - 1 (69)
  6- Nguyễn Quốc Hùng - 2 (130)
  7- Nguyễn Văn Khôi - 1 (131)
  8- Dương Minh - 1 (159)
  9- Nguyễn Chu Môn - 2Paid (172)
  10- Liu Soang - 3Paid (180)
  11- Ong Van Theo - 3Paid (181)
  12- Lê Ngọc Hưng - 2Paid (195)
  13- Trần Đình Nam - 1Paid (201)
  14- Trần Đình Hòa - 2Paid (203)
  15- Phan Thông Mảnh - 3Paid (219)
  16- Trần Khánh - 1Paid (232)


  #############################################
  Khóa 73D - Số người tham dự = 33

  1- Đoàn Văn Giáo - 2Paid (60)
  2- Quan VănTài - 1 (67)
  3- Lai van Thanh - 5Paid (70)
  4- Bùi Đức Anh - 2 (132)
  5- Đặng Văn Phan - 1Paid (133)
  6- Nguyễn Quốc Thái - 2Paid (152)
  7- Vũ Ngọc Đoan - 2 (158)
  8- Lê long - 1Paid (179)
  9- Trương Hữu Phúc - 15Paid (215)
  10- Hoàng Đình Lâm - 1Paid (244)


  ##############################################
  Khóa 73E - Số người tham dự = 3

  1- Đinh Quốc Cường - 2Paid (138)
  2- Đào Trọng Tài - 1Paid (157)


  ################################################## #
  Khóa 73F - Số người tham dự = 65

  1- Nguyễn Thế Dũng - 2 Paid (8)
  2- Mai Văn Kiên - 1 (10)
  3- Trần Công Thành - 1 Paid (11)
  4- Lý Châu - 1 (12)
  5- Nguyễn Phương Thanh - 1 Paid (13)
  6- Mai Văn Long - 1 Paid (14)
  7- Tôn Thất Lập - 1 Paid (15)
  8- Vũ Trọng Nghĩa - 1 (16)
  9- Phan Ngọc Minh - 2 Paid (17)
  10- Lê Giảng - 2 Paid (18)
  11- Trần Ngọc Hân - 2 Paid (19)
  12- Đặng Chấn - 1 (20)
  13- Nguyễn Ngọc Định - 1 (21)
  14- Nguyễn Quốc Khanh - 1 (22)
  15- Lâm Hớn Bình - 1 (23)
  16- Hồ Đắc Nghĩa - 1 (24)
  17- Trần Anh Toản - 1 (25)
  18- Võ Hoàng Giáp - 1 (26)
  19- Phạm Đình Phúc - 1 (27)
  20- Lâm Văn Tại - 1 (28)
  21- Huỳnh Trung Tỉnh - 2 (29)
  22- Đỗ Xuân Hùng - 2 (30)
  23- La văn Hùng - 1 (31)
  24- Trương Thái Hiệp - 1 (32)
  25- Nguyễn Minh Nhựt - 1 (33)
  26- Bùi Quang Trân - 1 (34)
  27- Trần Huy Hoàng - 1Paid (35) Canada
  28- Phạm Chí Bửu - 1 (36) Canada
  29- Nguyễn Hùng Tráng - 1 (37) Canada
  30- Tạ Minh Hoàng - 1 (38)
  31- Nguyễn Thanh Hải - 1 (39)
  32- Dương Kiến Lương - 1 (40)
  33- Huỳnh Phú Hiếu - 1 (41)
  34- Nguyễn Đức Thắng - 1 (42)
  35- Nguyễn Văn Bùi - 1 (43)
  36- Giang Thế Thuận - 1 (44)
  37- Nguyễn Tuấn - 1 Paid (45)
  38- Nguyễn Thắng - 2 Paid (46)
  39- Nguyễn Anh Tuấn (râu) - 1 (47)
  40- Nguyễn Tuấn (sữa) - 1 (48)
  41- Hồ Trầm Xuân Thưởng - 1 Paid (49)
  42- Dương Minh Hiển - 1 Paid (50)
  43- Đặng Công Kiệt - 1 Paid (51)
  44- Trần Minh Tâm - 1 Paid (52)
  45- Đào Mạnh Trung - 2 (53)
  46- Nguyễn Tấn Lễ - 1 (54) Germany
  47- Lý Văn Văn - 1 (55) Germany
  48- Nguyễn Ngọc Hanh - 1 (56) Germany
  49- Đặng Hữu Tâm - 1 (57) Belgium
  50- Đào Ngọc Bích - 1 (58)
  51- Trần Bình Minh - 2Paid (170)
  52- Trần Minh Tân - 1 (182)
  53- Trần Anh Tuấn - 2Paid (199)
  54- Đặng Công Kiệt - 1Paid (200)
  55- Lâm Đình Hoàng - 1 (202)


  ################################################## ###
  Khóa 73H - Số người tham dự = 5

  1- Hà Minh Thành - 2 Paid (131)
  2- Trần Đình Huy - 2 Paid (165)
  3- Phạm Văn Sáng - 1Paid (214)


  ################################################## ###
  Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


  1. Nguyễn Hưng Quốc đại diện cho khoá 73C_________$1000.00
  2. Nguyễn Văn Phước 72G_______________________$200.00
  3. Hùynh Kim Thanh 72G________________________$150
  4. NT Phạm Văn Trung - GDTQS- TTHLKQ................... $200.00
  5. Lê Minh Đức 72E .................................................. .... $100.00
  6. Thân hữu 73A .................................................. .......... $50.00  Tổng cộng ___________________________________$1700.00

  Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012  Tổng cộng $xx.00  Xin thành thật cám ơn các mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Hội Ngộ
  Ban Tổ Chức
  Hung45HTQS


Trang 4/4 đầuđầu ... 234

Similar Threads

 1. Ghi danh tham gia Hội Ngộ LK kỳ 4
  By han73f in forum Hội Ngộ LK Kỳ 4
  Trả lời: 1
  Bài mới nhất : 09-26-2011, 01:23 AM
 2. Phim Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 SVSQKQ Kỳ 3
  By chimtroi in forum Liên Khóa SVSQKQ
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 09-07-2010, 02:36 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 05-24-2010, 01:49 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 03-05-2010, 06:02 AM
 5. Danh Sách Tham Dự Hội Ngộ LK/SVSQKQ Kỳ III
  By HaoTL in forum TL Hội ngộ LK Kỳ 3
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 11-18-2009, 08:50 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter