Thân gởi Ban tổ chức Hội Ngộ LK kỳ 4 và Các Niên Trưởng!
Search mãi mà không thấy chỗ nào để ghi danh xin tham dự Hội Ngộ SVSQ LK Kỳ 4! Các Mod có thread nào rồi thì xin chuyển hộ danh sách sau đây cúa AE Khoá 73F và một số NT thân hữu tại Nam Cali:
Mai Văn Kiên 73F
Trần Công Thành 73F
Lý Châu 73F
Nguyễn P. Thanh 73F
Mai Văn Long 73F
Tôn Thất Lập 73F
Vũ Trọng Nghĩa 73F
Phan Ngọc Minh 73F (2)
Lê Giảng 73F (2)
Trần Ngọc Hân 73F (2)
Đặng Chấn 73F
Nguyễn Ngọc Định 73F
Nguyễn Q Khanh 73F
Lâm Hớn Bình 73F
Hồ Đắc Nghĩa 73F
Trần Anh Toản 73F
Võ Hoàng Giáp 73F
Phạm Đình Phúc 73F
Lâm Văn Tại 73F
Huỳnh Trung Tỉnh 73F (2)
Đỗ Xuân Hùng 73F (2)
La văn Hùng 73F
Trương Thái Hiệp 73F
Nguyễn Minh Nhựt 73F
Bùi Quang Trân 73F
Trần Huy Hoàng 73F Canada
Phạm Chí Bửu 73F Canada
Nguyễn Hùng Tráng 73F Canada
Tạ Minh Hoàng 73F
Nguyễn Thanh Hải 73F
Dương Kiến Lương 73F
Huỳnh Phú Hiếu 73F
Nguyễn Đức Thắng 73F
Nguyễn Văn Bùi 73F
Giang Thế Thuận 73F
Nguyễn Tuấn 73F
Nguyễn Thắng 73F
Nguyễn Anh Tuấn 73F
Nguyen Tuấn 73F (sữa)
Hồ Trầm Xuân Thưởng 73F
Dương Minh Hiển 73F
Đặng Công Kiệt 73F
Trần Minh Tâm 73F
Đào Mạnh Trung 73F
Nguyễn Tấn Lễ 73F Germany
Lý Văn Văn 73F Germany
Nguyễn Ngọc Hanh 73F Germany
Đặng Hữu Tâm 73F Belgium
Đào Ngọc Bích 73F..
Còn tiếp...
....
....

Nguyen Hưng Quốc 73C
Đoàn Văn Giáo 73D
Nguyễn Chấn Hải 72E
Trần Đường Vinh 73A
Lâm Vĩnh Hiên 73C
Le Ngọc Long 73C
Lương Thế Hùng 72E
Nguyễn Văn Hảo 72E
Trương Quan Tài 73D
Nguyễn Đinh Thịnh 73C
Nguyễn Hiền Quân 73C
Còn Tiếp...