Không Lực CSVN và Phối Trí các đơn vị Không Quân hiện nay.

Trong số phi cơ, có cả các lọai phi cơ VNCH trước năm 1975, trong số đó, UH-1 còn lại 45 chiếc. TTHLKQ Nha Trang ngày nay là vẫn là Air Force Academy.
(nguồn: http://www.xairforces.com)


Current Service Aircraft:
Code:
	
Total            Total  Service 
Now 	Aircraft Type    Del'd   Entry   Origin
________________________________________________________	
 
Fighter

4 (+20)	Su-30MKV Flanker-C	4	2003	Russia
9	Su-27SK Flanker-B	10	1997	Russia
2	Su-27UBK Flanker-C	4	1997	Russia
50	MiG-21bis Fishbed-L/N	60	1979	Soviet Union 
30	MiG-21PF Fishbed-D	80	1966	Soviet Union 
50	MiG-21MF Fishbed-J	76	1979	Soviet Union 
10	MiG-21PFM Fishbed-F	48	1965	Soviet Union 
10	MiG-21F-13Fishbed-C	120	1971	Soviet Union 
42(+28)	Su-22M-4 Fitter-J	80	1984	Soviet Union / Poland
8 (+ 9)	Su-22UM-3K Fitter-K	40	1984	Soviet Union / Poland
 	Su-20 Fitter-C      	100+	1974	Soviet Union / Poland
10	Su-22BKL Fitter-F	70+	1984	Soviet Union / Poland
16	Su-22M-2 Fitter-J	80	1993	Russia
 	F-5A Freedom Fighter	75	1975	USA
 	F-5B Freedom Fighter	 	1975	USA
 	F-5E Tiger II	27	1975	USA
 	A-37B Dragonfly	113	1975	USA

Recce 

2	An-30 Clank	2	1986	Soviet Union
2 (+ 10)M28B Bryza	 	2005	Poland
 	RF-5A Freedom Fighter 75	1975	USA

Transport 

4	An-2 Colt    20	1958	Soviet Union
9	An-24 Coke	10	1966	Soviet Union
36	An-26 Curl 	50	1979	Soviet Union
2	An-30, Clank	2	1986	Soviet Union
4	Be-12	12	1975	USA
-	C-130A Hercules	12	1975	USA
3	C-130B Hercules	23	1975	USA
4	C-130E Hercules	15	1975	USA
1	C-47	23	1975	USA
5	Jak-40 Codling	16	1979	Soviet Union
-	Il-18 Coot   4    1965	Soviet Union
-	Il-14 Crate 	45	1958	Soviet Union

Helicopter 

30	Mi-24D Hind-D	 	1979	Soviet Union
14	Ka-28 Helix-A	14	1998	Russia
5	Ka-25BSh Hormone-A 17	1969	Soviet Union
60	Mi-14 Haze	 	1970	Soviet Union
 	Mi-17Hip-E	 	1986	Soviet Union
60	Mi-8 Hip-C	60	1970	Soviet Union
60	Mi-4 Hound	40	1964	Soviet Union
(+ 4)	W-3 Sokol	 	2005	Poland
10	Mi-6A Hook	16	1966	Soviet Union
 	Bell 205/UH-1H Iroquois 45	1975	USA

Training 

3	L-29RS	        4	1956	Czech
24	L-39C Albatros     24	1980	Czech
16	MiG-21UM Mongol-B	30	1975	Soviet Union
6	MiG-21US Mongol-B	10	1982	Soviet Union
4	MiG-21UTI Mongol-A	10	1974	Soviet Union
 	MiG-15UTI Midget	20	1966	Soviet Union
2	Su-22UM-3 Fitter-E	30	1993	Russia
2	Su-17U Fitter      30	1997	Russia
1	T-28 Trojan       1     1964	USA
12	Jak-52	 	        	Soviet Union
12	Jak-18 Max       30	1959	Soviet Union
 	Yak-11 Moose      25	1956	Soviet Union

Organisation 

Air Force Staff	 	            Hanoi
370 Hai Van Su Doan	 	        Da Nang
?? Trung Doan	       Su-27/UB/30MKV	Phan Rang
929 Trung Doan	       MiG-21bis/UM	Da Nang
935 Dong Nai Trung Doan    MiG-21bis/UM	Bien Hoa
937 Hau Giang Trung Doan	Su-22M-4/UM-3K	Phan Rang
371 Thang Long Su Doan	        	Noi Bai
921 Sao Do Trung Doan     MiG-21bis/UM	Noi Bai
927 Lam Son Trung Doan    MiG-21bis/UM	Kep
931 Trung Doan	       MiG-21bis/UM	Yen Bai
372 Le Loi Su Doan               Tho Xuan
923 Yen The Trung Doan   Su-22M-4/UM-3K	Tho Xuan
925 Trung Doan	       MiG-21bis/UM	??
933 Trung Doan	       MiG-21bis/UM	Kien An
Transport Brigade      	        Gia Lam
916 Ba Vi Trung Doan      Mi-6/8/24D	Hoa Lac
917 Dong Thap Trung Doan	An-2/26, Mi-8	Tan Son Nhat
918 Hong Ha Trung Doan	An-26/30, Jak-40	Gia Lam
954 Trung Doan	          Ka-25/28	Gia Lam
Air Force Academy   	        	Nha Trang
910 Julius Fucik Trung Doan	L-39C, Jak-18	Nha Trang
920 Trung Doan	         MiG-21UM	Phu Cat