Lễ tưởng niệm cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Sunday, August 14, 2011 4:44:45 PM
Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV) - Trưa hôm Chủ Nhật, tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, cựu quân nhân thuộc Sư Ðoàn 21 BB/VNCH, tiểu khu Cần Thơ, Kiên Giang và các chi khu Thuận Nhơn, Phong Thuận Cần Thơ đã cùng Hội Cựu Chiến Binh VNCH và một số các đơn vị khác, long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn, một trong những sĩ quan cao cấp đã làm rạng danh tinh thần bất khuất của QLVNCH.


Lễ đặt vòng hoa trước di ảnh cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn dưới chân Tượng Ðài Việt Mỹ, Westminster.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðây là lần đầu tiên lễ tưởng niệm này được tổ chức.
Nhắc nhớ đến cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn mà các cựu chiến binh QLVNCH hầu hết đều ngưỡng phục trước tinh thần bất khuất của ông, trưởng ban tổ chức, cựu Thiếu Tá Nguyễn Thiện Truyền, sơ lược tiểu sử của vị chỉ huy đáng kính của mình.
Xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân của QLVNCH, cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn từng phục vụ qua các đơn vị Biệt Ðộng Quân, Sư Ðoàn 21 Bộ Binh rồi làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương Thiện cho đến ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.
Vì không đầu hàng khi bị bắt và luôn nêu cao tinh thần bất khuất của người lính VNCH không bao giờ chấp nhận Cộng Sản, ông bị hành quyết ngày 14 Tháng Tám, 1975 tại sân vận động Cần Thơ.
Từ đó đến nay, đã 36 năm trôi qua, người dân Việt, nhất là các cựu quân nhân QLVNCH, hàng năm thường nhắc nhớ đến các vị sĩ quan cao cấp của QLVNCH tuẫn tiết và hy sinh khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc là Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú và Hồ Ngọc Cẩn, một điều rất hiếm xảy ra trong các quân đội khi phải buông súng.
Mỗi năm, vào dịp 30 Tháng Tư hay tại các buổi lễ lớn của các cựu chiến binh VNCH, hình ảnh của năm vị anh hùng này luôn được trang trọng để lên trên bàn thờ tổ quốc để các thế hệ người Việt nối tiếp ngưỡng vọng noi theo.
Theo trưởng ban tổ chức, gia đình cố đại tá đã mang được tro cốt của ông sang Hoa Kỳ và đặt tại nghĩa trang Rose Hills Memorial Park, Whittier, để hàng năm vợ con cháu chắt của làm lễ giỗ trong vòng gia đình, thân hữu mà thôi.


Quan khách và đồng hương tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tham dự lễ tưởng niệm gồm có cựu Trung Tướng Tôn Thất Ðính, Chiến Sĩ Võ Ðại Tôn, Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Quận Cam Phạm Kim Long và khoảng 100 cựu quân nhân và đồng hương.
Ban tổ chức gồm có các cựu quân nhân Nguyễn Thiện Truyền, Nguyễn Ngọc Chiểu, Trần Vệ, Phan Kỳ Nhơn và Phan Tấn Ngưu, và Chủ Tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California Nguyễn Xuân Nghĩa.
–––
Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com