Nhạc Hoàng Trọng
Xuân Thu trình bày
Lòng muốn trao bằng tiếng nói

Bằng lá thư màu giấy mới

Bằng muôn cánh hoa tươi

Bằng môi hé duyên cườiBằng đôi mắt lả lơi

Ngàn khúc ca tìm nhớ mãi

Từng ý thơ hòa luyến ái

Chờ trao đến bên aiCùng xây giấc mơ dài

Rồi đi về tương lai

Nào ngờ đôi tâm tư

Khi gặp duyên đưa lốiNgỡ ngàng sao im vắng tiếng nói

Âm thầm nghe hơi gió

Ngân dư âm xa xôi

Đưa chiều về cuối trờiLòng vẫn như bờ suối vắng

Tình vẫn nguyên tờ giấy trắng

Dù chưa thắm giấc mơ

Thời gian xóa mong chờ

Lòng ta còn vương tơ

>