Nỗi Buồn 60Anh chị em trong bến, không biết có bao nhiêu người đã “Thượng Thọ Lục Tuần (TTLT) ” chưa... Riêng tôi, tháng 5 vừa qua, tôi âm thầm tự mừng TTLT cho mình bằng một đĩa bí tết, một con tôm hùm, hai chai vang và một chầu... Karaoke hát chung với các em gái địa phương (thơm như múi mít). Cách đây 2 ngày, một mình tôi còn khiêng 15 bao đất để nới rộng cái vườn rau sau nhà, và tự nghĩ rằng mình trên giấy tờ là 60 nhưng vẫn có cảm giác như mới vừa đôi mươi, đẹp giai, yêu đời, yêu vạn vật, yêu đủ thứ...

Sáng nay trong sở, tôi vào nhà băng để kiểm soát coi tiền lương vào chưa thì bỗng giật mình khi nhìn thấy lương kỳ này bị hụt mất 115 đồng...

Suy tới nghĩ lui, thấy mình không có tiêu pha gì, cũng chẳng nợ chính phủ đồng nào, bèn bốc điện thoại gọi Payroll hỏi cho ra lẽ. (115 đồng là một chầu ăn nhậu chứ it gì)

Con nhỏ Payroll tinh lắm. Sau khi hỏi tên họ số quân, nó gõ computer cóc cóc một lúc rồi cười nhẹ và hỏi một cách rất lịch sự: (Xin đang nguyên văn cho dễ hiểu)


-Did you just celebrate your birthday recently?

-Oh, yes... Last month.

-That’s why, sir.

-I don’t understand.

-Well, sir, for those who are over 60, the life insurance premium raise quite a bit... I’m sorry...

Phải công nhận người Mỹ tế nhị thật. Nó không thèm nói mình là “Cha nội, cha già ... mẹ nó rồi” mà lại dùng chữ “For those who are...” lại còn phang thêm “I’m sorry” làm như để an ủi cho mình đỡ buồn.

Đến lúc đó thì tôi mới biết là mình trên 60 và mới bắt đầu biết ... đau khổ.

(tiếp tục bằng tiếng Anh)

I asked, jokingly:

-So, you mean I have become an old man?

-(Giggling) No, sir, I did not. But you see, for every thousand, they take away...

I didn’t care much about the number, so I interrupted her:

-I’ve just realized that the closer you are to God, the more you have to pay...

The clerk now laughed openly:

- Well, sir, that’s one way to put it...

-I’m going to have a little talk with God this Sunday at church...

-Sir, you’re...

-I tell you what lady. I don’t know how much longer I’m going to live, but I’m certain that this deduction is going to shorten my life quite a bit... Perhaps at least 3 years... You know, I’m a very frugal person....

The clerk now laughed out loud (LOL), even uncontrollably...

I cut the phone, but felt good because I have made someone laugh, I have brought a little joy into this world... If I’m sad, then I want to make someone happy. There are enough sad people on this planet, let make someone happy...

Lão già này xin chia sẽ với anh em một chút .. . “kỹ niệm buồn” buổi sáng hôm nay trong sở...

Ôi, sáu mươi ơi là sáu mươi,

Sao ta chán mi thế...Lão già 60 tuổi Trường Sơn Lê Xuân Nhị