Trước hết em kính chúc các Anh và Gia Quyến nhiều sức khỏe và vui vẻ.

Thưa Các Anh!
Hôm Qua Thứ 6, em có nhờ < my house> của em đi gởi check để ủng hộ Hội Quán Phi Dũng, nhưng < my house> của em lại không gởi kèm là thư em viết, do đó hôm nay em gởi thư này đến các anh.
Thưa các Anh, em gởi đến ủng hộ Hội Quán < của ít lòng nhiều>, góp gió thành bão, em biết là muốn run một trang web cần phải có nhân lực và tài lực, các Anh đã bỏ công sức ra rất nhiều mà còn dùng ngân quỹ gia đình, đối với em các Anh là hình ảnh của những người Anh của em. Không biết thì thôi biết thì em sẽ ũng hộ các Anh. em chỉ mong các anh đừng để trang web Hội Quán Phi Dũng < Disappear>. em gởi theo địa chỉ Van Nguyen và Check cũng tên đó.
Vài hàng em gởi đến các Anh.

Em
Bùi Ngọc Thắng