Mười Thương Ngày NayHỡi em, cô gái Việt Nam,

Vừa ngoan, vừa đẹp, nết na, dịu hiền.

Ca dao xưa ngợi khen nhiều, (1)

Công, dung, ngôn, hạnh bao điều tán dương.

Tuyệt vời nay có Mười Thương,

Làm anh ngưỡng mộ, quý hơn bạc vàng.

Một thương giỏi tiếng Việt Nam,

Ngọt ngào, trầm bổng, đậm màu tình quê.

Hai thương nguồn cội tìm về,

Dù xa ngàn dậm không hề lãng xao.

Ba thương đùm bọc đồng bào,

Cùng chung một giọt máu đào Rồng Tiên,

Bốn thương em nhớ lời nguyền,

Không còn Cộng Sản ba miền nước Nam .

Năm thương em biết nhìn xa,

Nước mất phải biết kẻo là BẤT TRI.(2)

Sáu thương lo liệu chi li,

Biết mà không thực hiện thì BẤT TRUNG.

Bẩy thương em DŨNG vô cùng,

Hy sinh vì nước, anh hùng nữ nhi.

Tám thương em rất kiên trì,

Một lòng phấn đấu ngại gì khó khăn.

Chín thương Tâm sáng như trăng,

Luôn vì đại nghĩa, không màng hư danh.

Mười thương em viết thi văn,

Giữ gìn văn hóa cho ngàn năm sau.

Anh hằng mơ tưởng trong đầu,

Cho anh trọn kiếp theo hầu nghe em!Nguyễn P. Thúy, 06/06/2011(1) Ca dao Mười thương

Một thương tóc bỏ đuôi gà,

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên,

Ba thương má lúm đồng tiền,

Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua,

Năm thương cổ yếm đeo bùa,

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng,

Bảy thương nết ở khôn ngoan,

Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh,

Chín thương cô ở một mình,

Mười thương con mắt hữu tình với ai.


(2) Hàn Phi Tử nói : “Nước mất mà không biết là bất tri. Biết mà không lo liệu là bất trung. Lo liệu mà không liều chết là bất dũng”.