Chuyện Lá Cờ


Cảm ơn anh gửi lên bài viết
Kể chuyện về một lá Cờ Vàng
Tôi cũng đã… mắt nhòa, môi mặn
khi nghe lời hát cũ lừng vang.

Tôi cũng như anh, nhớ lá cờ
Lặng buồn, ủ rũ một chiều xưa
Ba Mươi tháng Bốn, ngày Quốc Nạn
Sẩy nghé đàn tan, sóng cuốn xô…

Tị nạn, quê người tôi đến đây
Quen dần với cuộc sống vần xoay
Bao năm chấp nhận đời tầm gửi
Vẫn nguyện với lòng, chẳng đổi thay

Vẫn giữ trong tim một sắc cờ
Vẫn không quên được những lời ca:
- “Này công dân… đáp lời sông núi…”
Ôi những lời ca, thật thiết tha!

Tôi cảm ơn anh, Chuyện Lá Cờ,
Chuyện Ngày Văn Hóa, Bản Quốc Ca
Vui lên anh nhé vì con trẻ
biết trọng Cờ Vàng - như chúng ta.Bảo Trân
5/9/11