Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 7 tới 11 trên 11

Tựa Đề: Danh Sách Tướng Lãnh VNCH

 1. #7
  Moderator
  TAM73F's Avatar
  Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Apr 2009
  Posts: 2,323
  Thanks: 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Post Danh Sách Tướng Lãnh VNCH

  Những Vị Tướng đã rời Việt Nam trước ngày mất nước :

  01. Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu, Tồng Thống kiêm Tư Lệnh Việt Nam Cọng Hoà. Lúc từ chức (ngày 21 tháng 4, 1975), ông tuyên bố là ông trở về quân đội để tiếp tục chiến đấu. Ngày 25,4,1975 ông Thiệu cùng ông Trần Thiện Khiêm rời Việt Nam trên một chuyến bay do Toà Ðại Sứ Hoa Kỳ tổ chức.

  02 Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Kiêm Tồng Trưởng Quốc Phòng - từ chức thượng tuần tháng tư 1975 và rời Việt Nam cùng lúc với Nguyễn văn Thiệu .

  03 Ðại Tướng Cao văn Viên, Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà.

  04 Trung Tướng Ðặng văn Quang, Phụ Tá An Ninh Quốc Gia, Phủ Tổng Thống.

  05 Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Phụ Tá Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà.

  06 Trung Tướng Ðồng văn Khuyên, Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu, Kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận.

  07 Trung Tướng Trần văn Trung, Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.

  08 Trung Tướng Phan Trọng Chinh, Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Quân Huấn.

  09 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Ðoàn 1, Quân Khu 1. Người hùng của chiến trường Thành nội Huế hồi Tết Mậu Thân 1968 và chiến trường Huế-Quảng Trị trong trận chiến Mùa Hè đỏ lửa 1972.

  10 Trung Tướng Nguyẽn văn Toàn, Tư Lệnh Quân Ðoàn 3, Quân Khu 3.

  11 Trung Tướng Nguyẽn văn Minh, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô.

  12 Trung Tướng Lâm Quang Thi, Tư Lệnh Phó Quân Ðoàn 1.

  13 Thiếu Tướng Hoàng Lạc, Tư Lệnh Phó Quân Khu 1.

  14 Chuẩn Tướng Trần văn Nhựt, Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh.

  15 Thiếu Tướng Nguyễn duy Hinh, Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Bộ Binh.

  16 Chuẩn Tướng Phan Ðình Niệm, Tư Lệnh Sư Ðoàn 22 Bộ Binh.

  17 Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù.

  18 Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.

  19 Phó Ðề Ðốc (Trung Tướng) Chung Tấn Cang, Tư Lệnh Hải Quân.

  20 Trung Tướng Trần văn Minh, Tư Lệnh Không Quân.

  21 Thiếu Tướng Võ xuân Lành, Tư Lệnh Phó Không Quân.

  22 Chuẩn Tướng Ðổ Kiến Nhiễu, Ðô Trưởng Sài Gòn.

  23 Thiếu Tướng Nguyẽn Khắc Bình, Tư Lệnh Cảnh Sát kiêm Ðặc Uỷ Trưởng Tình Báo Trung Ương, cùng các vị Tướng nắm giữ các ngành của lực lượng Cảnh Sát.
  ..........................  Những Vị Tướng đã rời Việt Nam trong ngày mất nước :


  01 Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ, cựu Tư Lệnh Không, cựu Phó Tổng Thống. Những ngày cuối cùng, ông tuyên bố là sẽ rút về đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tử thủ.

  02 Trung Tướng Vĩnh Lộc, nhận chức Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà lúc 3 giờ chiều 29.04.1975.

  03 Chuẩn Tướng Nhuyễn Hữu Tần, Tư Lệnh Sư Ðoàn 4 Không Quân, kiêm Tư Lệnh Không Quân từ ngày 29.04.1975.

  04 Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức, nhận chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận lúc 5 giờ chiếu 29.04.1975. Khi nhận chức ông nói rằng: Nếu không xong thì ông xuống Cần Thơ đem Liên Ðoàn 7 Công Binh Kiến Tạo lên Thất Sơn (tỉnh Châu Ðốc) tổ chức chiến đấu.
  ...............................  Cấp Lãnh Ðạo bị Kẹt Lại

  Những Vị bị Cộng Sản đày đọa trong các trại tù tập trung từ 12 năm đến 17 năm


  01 Trung Tướng Nguyễn vĩnh Nghi, Tư Lệnh Tiền Phương của Sư Ðoàn 3 tại chiến trường Phan Rang, bị bắt khi thất thủ.

  02 Chuẩn Tướng Phạm ngọc Sang, Tư Lệnh Sư Ðoàn 6 Không Quân, bị bắt cùng Trung Tướng Nguyễn vĩnh Nghi khi chiến trường Phan Rang thất thủ.

  03 Chuẩn Tướng Trần văn Cẩm, Tư Lệnh Phó, Quân Ðoàn 2.

  04 Chuẩn Tướng Lê Trung Tường, Tham Mưu Trưởng Quân Ðoàn 3.

  05 Chuẩn Tướng Huỳnh văn Lạc, Tư Lệnh Sư Ðoàn 9 Bộ Binh.

  06 Thiếu Tướng Lê minh Ðảo, Tư Lệnh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh.

  07 Chuẩn Tướng Mạch văn Trường, Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh.

  08 Thiếu Tướng Lý tòng Bá, Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh.

  09 Ðại Tá Nguyễn Ðình Vinh, Tư Lệnh Phó Quân Khu 4.

  10 Thiếu Tướng Ðỗ Kế Giai, Chỉ Huy Trưởng binh chủng Biệt Ðộng Quân.

  11 Chuẩn Tướng Phạm duy Chất, Chỉ Huy Trưởng Biệt Ðộng Quân Quân Khu 2, chỉ huy cuộc hành quân rút bỏ tỉnh Cao Nguyên hồi tháng 3.1975.

  12 Ðại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.

  13 Ðại Tá Lê hữu Ðức, Quyền Tư Lệnh Phó Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.

  14 Chuẩn Tướng Lê văn Thân, Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Ðộ. Nhận chức chiều 29.04.1975.

  15 Chuẩn Tướng Lê trung Trực, Trường Cao Ðẳng Quốc Phòng.

  16 Ðại Tá Nguyễn xuân Hường, Tư Lệnh Lữ Ðoàn 1 Kỵ Binh.

  17 Ðại Tá Nguyễn đức Dung, Tư Lệnh Lữ Ðoàn 2 Kỵ Binh.

  18 Chuẩn Tướng Trần quang Khôi, Tư Lệnn Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh.

  19 Ðại Tá Trần ngọc Trúc, Tư Lệnh Lữ Ðoàn 4 Kỵ Binh.

  20 Thiếu Tưóng Trần bá Di, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

  21 Chuần Tướng Vũ văn Giai, cựu Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Bộ Binh.

  22 Chuần Tướng Lê văn Tư, cựu Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh.

  23 Thiếu Tướng Văn Thành Cao, Tổng Cục Phó Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.

  24 Thiếu Tướng Ðoàn văn Quảng, cựu Tư Lệnh Lực Lượng Ðặc Biệt. Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh.

  25 Trung Tá Bùi thế Dung, Thứ Trưởng Quốc Phòng trong thành phần chánh phủ chưa kịp trình diện.

  26 Hải Quân Ðại Tá Nguyễn văn May, Tư Lệnh Vùng 5 Duyên Hải.

  27 Hải Quân Ðại Tá Nguyễn bá Trang, Tư Lệnh Lực Lượng Ðặc Nhiệm Thủy Bộ 211.

  28 Hải Quân Ðại Tá Nguyễn văn Tấn, Quyền Tư Lệnh Hải Quân vào những giờ cuối cùng.

  29 Thiếu Tướng Cảnh Sát Bùi văn Nhu, Tư Lệnh Phó Cảnh Sát. Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh.

  30 Cựu Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao, Nghị Sĩ.

  31 Chuần Tướng Hồ trung Hậu, Binh Chủng Nhảy Dù, Chánh Thanh Tra Quân Ðoàn 3.

  32 Ðại Tá Nguyễn khắc Tuân nhận chức Tham Mưu Trưởng Tổng Tham Mưu chiều 29.04.1975. Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh.

  33 Ðại Tá Lại Ðức Chuẩn, Trưởng Phòng Nhất Tổng Tham Mưu

  34 Ðại Tá Phạm bá Hoa, Tham Mưu Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận.

  35 Ðại Tá Ngô văn Minh, Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Ðô.

  36 Ðại Tá Vũ Ðức Nghiêm.

  Xin bổ túc thêm
  37 Trung Tướng Dương Văn Đức ,Cựu Tư Lệnh SD 7 Bộ Binh và là
  Cựu Đại Sứ VNCH tại Nam Hàn ( Thời Đệ Nhất Cộng Hòa )
  38 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát .
  .................................................. ...
  ________________________________

  Những Vị bị Cộng Sản đày đọa trong các trại tù tập trung trên 10 năm

  01 Cựu Trung Tướng Nguyễn hữu Có.

  02 Cựu Ðề Ðốc Trần văn Chơn.

  03 Cựu Thiếu Tướng Nguyễn chấn Á.

  04 Cựu Thiếu Tướng Phan Ðình Thứ, Tự Lam Sơn.

  05 Ðại tá Ðàm Trung Mộc cưụ Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát QG. Sau 30-4, ông bị giam tại Chí Hòa để rồi tháng 2/1976, ông bị đưa ra Vĩnh Phú rồi về Hà Tây, và ông mất tại đó vào ngày 14/11/1982, thọ 65 tuổi.
  ..........................

  __________________________________________

  Những Vị bị Cộng Sản bị giam chưa đến 3 năm

  01 Thiếu Tướng Quân Y Vũ ngọc Hoàn, cựu Cục Trưởng Cục Quân Y.

  02 Chuẩn Tướng Quân Y Phạm bá Thanh, Cục Trưởng Cục Quân Y.
  xin điều chỉnh lại là Phạm Hà Thanh thay vì ( Pham Bá Thanh '' viết sai '')
  Chỉ Huy Trưởng Tổng Y Viện Cộng Hòa đến tháng 03 năm 1973 ,rồi nhận
  chức Cục Trưởng Cục Quân Y cho đén ngày tan hàng tháng 04 Đen.

  03 Ðại Tá Nguyễn văn Lộc, Tư Lệnh Sư Ðoàn 106 Biệt Ðộng Quân. Sư Ðoàn này thành lập vào những ngảy cuối tháng 4.1975 và bảo vệ vùng Phú Lâm, cửa ngõ phía Tây Sài Gòn. Thời gian trong tù chưa đến một năm.

  04 Ðại Tá Dương thanh Sơn, em ruột Tổng Thống Dương văn Minh.

  (nguồn: http://phanchautrinhdanang.com )
  04-16-2008 11:42 PM

 2. #8
  loibangTQLC's Avatar
  Status : loibangTQLC v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jan 2009
  Posts: 1,004
  Thanks: 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Xin được correct lại :
  18 Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
  là : THIẾU TƯỚNG Bùi thế Lân , Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến .
  Sau phi vụ cuối cùng tại Cầu Cây Khế ( Bà Rịa , Vũng Tàu ) lúc 14:30 đến 16:00 ngày 1 tháng 5 năm 1975 , tôi đưa Tướng Lân và BCH TQLC đáp xuống tàu Đại Dương ( một tàu buôn ) lúc 16:30 cùng ngày .
  Xin cám ơn , TCB .

 3. #9
  HN73A's Avatar
  Status : HN73A v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Aug 2009
  Posts: 30
  Thanks: 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Trích Nguyên văn bởi loibangTQLC View Post
  Xin được correct lại :
  18 Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
  là : THIẾU TƯỚNG Bùi thế Lân , Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến .
  Sau phi vụ cuối cùng tại Cầu Cây Khế ( Bà Rịa , Vũng Tàu ) lúc 14:30 đến 16:00 ngày 1 tháng 5 năm 1975 , tôi đưa Tướng Lân và BCH TQLC đáp xuống tàu Đại Dương ( một tàu buôn ) lúc 16:30 cùng ngày .
  Xin cám ơn , TCB .
  -
  KHi nào Anh Bình xuống Houston, Anh em minh đi ăn phở gặp Tướng Lân . Chắc ông rất mừng Gặp lại anh

  Hanh


  Xin Bổ Túc Thêm DS TL VNCH:

  Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Thịnh -- Pháo Binh

 4. #10
  T.S.G's Avatar
  Status : T.S.G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Aug 2012
  Posts: 5
  Thanks: 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Con xin kính cẩn nghiên mình KHÂM PHỤC VÀ TƯỞNG NIỆM CÁC VỊ TƯỚNG LÃNH VÌ NƯỚC TUẪN TIẾT .

 5. #11
  tomv's Avatar
  Status : tomv v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Aug 2016
  Posts: 6
  Thanks: 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Đính Chánh :

  Chuẩn Tướng : Phạm Ngọc Sang ̣: SD ̉6 KQ , Thay vì CT/ Phaṃ Van Sang .
  Cám ơn
  Tomv

Trang 2/2 đầuđầu 12

Similar Threads

 1. Anh Hùng và Bội Phản trong QL.VNCH - Sách Mới
  By taubay in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
  Trả lời: 10
  Bài mới nhất : 09-16-2014, 05:27 AM
 2. Tướng Nguyễn Khoa Nam
  By chopper1 in forum Anh Hùng Tử Sĩ
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 05-23-2008, 04:46 PM
 3. Người Bán Sách Trên Bãi Biển Nha-trang
  By taubay in forum Truyện ngắn
  Trả lời: 1
  Bài mới nhất : 04-27-2008, 06:25 PM
 4. Cựu đại tướng Cao Văn Viên từ trần
  By chimtroi in forum Tin tức đó đây
  Trả lời: 1
  Bài mới nhất : 01-26-2008, 03:12 PM
 5. Sách mới, sách cũ
  By taubay in forum Vui cười
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 01-08-2008, 06:55 PM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter