CHIỆN CÁI BAO ...


(Tặng nhà đảng để nhớ thành tích đảng lập được với quốc dân qua vụ choảng nhau với chàng Cù chỉ vì vài cái bao cao su cũ.)


Chèn ui...vì "túi cao su"
Mà nhà đảng với chàng Cù choảng nhau
Ðảng cho lũ ma đầu dựng chuyện
Rình chàng Cù âu yếm ...du dương
Ðảng mai phục ở ...gầm giường
Ðợi Cù lên đỉnh mù sương, đảng gào
Ðảng vớ được cái bao ...chứng cớ
Vật chàng Cù mệt bở hơi tai
Thế rồi cái đảng quái thai
Ðem Cù ra xử vì vài ...cái bao !!!
Nhưng đảng xử cách nào, hay thiệt
Bao cao su ..."siêu việt" ... biến hình
Tội Cù bỗng hóa to phình:
Xúi dân đập bọn ba đình bể ngai !!!
Kịch đảng dựng có bài, có bản
Buộc chàng Cù vào nạn...cao su ...
Bảy năm đảng phạt chàng Cù
Xài hay không cũng ngồi tù vì bao
Còn lũ đảng, mặt nào cũng tái
Xử Cù xong, sợ ...vãi ...trong quần
Sợ rồi quật khởi, toàn dân
Tay không vũ khí cũng dần đảng tan
Cái bao đánh đổ công an
Ðập tan nhà đảng, nát sang lăng hồ (dâm tặc)
Cái bao kỳ diệu... hoan hô ....


Trần Dân Tiên Tân Thời
Trích " Vừa đi đường, vừa nói phét" của bác hồ yêu quái.