Bí quyết Sống lâu của người Tàu

1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,


2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,


3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,


4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,


5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,


6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

Các ban nghĩ xem mình nên làm người nào ?