Một thương cặp mắt đa tình
Sửa trên sử dưới anh nhìn không ra
Hai thương dáng điệu thướt tha
Bơm trên bơm dưới như ma cà rồng
Ba thương mái tóc bềnh bồng
Muốn che tóc bạc nhuộm màu lung tung
Bốn thương giọng nói như nhung
Mỗi khi tức giận hét tung xóm làng
Năm thương nội trợ đảm đang
Chỉ vì quá bận ăn hàng cho xong
Sáu thương cái thói đi rong
Thiên nhiên không khoái, trong “mall” tối ngày
Bảy thương cái tánh tiêu xài
Lương anh không đủ nợ dài không thôi
Tám thương rành rẽ chuyện đời
Chuyện nhà ít biết chuyện người rành hơn
Chín thương cái tật hay ghen
Ghen chồng chưa đủ còn ghen dùm bồ
Mười thương son phấn đầy thồ
Trông như sân khấu đóng tuồng quanh năm

Một thương đã đủ cho anh
Mười thương suốt kiếp này đành...bái bai