Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/?p=6976
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - VRNs (13.08.2010)

Này Bạn Thanh Niên,

Ở mọi thời và mọi nơi, thanh niên luôn là sức mạnh, là rường cột của xã hội. Ðó là việc dĩ nhiên, vì trước và sau tuổi thanh niên, con người muốn gánh vác việc nước cũng trở thành khó khăn. Việc nước, việc lớn không do thanh niên đảm trách thì không lý lại trao cho những người sức mỏi trí mệt, hoặc các em chưa đủ tuổi khôn lớn.

Tuổi thanh niên, đặc điểm chính là chúng ta dám: dám thấy dám làm! Dám thấy việc phải làm, và dám làm việc đã thấy. Dám là dám đối diện với thực tại, dám nhìn thẳng vào tương lai. Dám đương đầu với khó khăn, dám biến chướng ngại thành phương tiện. Dám là dám từ bỏ những cái chúng ta đang có, để thực hiện điều cao qúy hơn. Dám nhận trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với dân tộc và với cả nhân loại.

Với những cái dám đó, không chỉ dám bằng hứng chí, bằng hăng say, bằng lý trí, bằng chứng cớ, bằng suy tư, mà chúng ta còn dám với tất cả tâm hồn, với trọn cuộc sống, tức là dám cảm nhận và dám sống thực với những cái dám của mình. Dám là đặc tính của thanh niên. Chừng nào còn dám chừng đó bạn còn là thanh niên.

Là người thanh niên Việt Nam hôm nay, bạn dám không? Dám nhận trách nhiệm đi làm lịch sử tuổi thanh niên của mình? Nếu dám, bạn là thanh niên. Bằng không, dù ở bất cứ tuổi nào, bạn chẳng phải là thanh niên.

Dám thấy chính mình, này Bạn Thanh Niên, điều đầu tiên là dám thấy tầm độ và giới hạn của mình, dám nhận ra khả năng và thân phận mình trước thực tế cuộc sống. Nhưng cũng dám thấy tiềm năng mình cho một tương lai khả quan hơn. Dám hãnh diện vì mình là mình. Tùy theo tầm độ, nhưng chắc chắn mọi người, mọi thanh niên đều có thể vượt cao hơn, tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn nếu chúng ta dám.

Cái dám lớn hơn của người thanh niên, là dám thấy và dám khẳng định với chính mình, về trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Bạn có dám? Xung quanh chúng ta, gần chúng ta nhất là thân thuộc. Thanh niên dám hiên ngang nhận trách nhiệm của mình đối với gia đình? Trách nhiệm ấy không chỉ với người đang sống, mà cả với người quá cố và con cháu chưa sinh.

Bạn có dám làm cho gia đình hãnh diện và sung sướng vì bạn? Nếu dám, bạn là thanh niên. Và còn một cái dám quan trọng nhất, đó là dám nhìn thẳng vào trạng huống đau thương của đồng bào, và của cả nhân loại. Bạn đừng quên chúng ta còn là thanh niên của nhân loại.

Dân tộc chúng ta đang bị Cộng Sản thống trị bóc lột. Nhân loại đang bị các trào lưu duy vật duy lợi làm suy thoái băng hoại. Bạn có dám thấy? Dám đối diện? Dám đương đầu? Câu trả lời: tùy bạn. Nếu dám, bạn xứng là thanh niên, là rường cột của dân tộc và của cả nhân loại.

Này Bạn Thanh Niên,

Bạn khắc khoải vì đồng bào mình khốn khổ lầm than. Bạn băn khoăn vì mấy tỷ người nghèo đói bệnh tật. Ðói nghèo, khốn khổ không phải vì địa cầu thiếu tài nguyên, cũng không phải vì con người không đủ khả năng khai thác những tài nguyên đó. Nhưng, như bạn biết, phần lớn loài người bị đói khổ cũng chỉ vì phần nhỏ cầm quyền kia ích kỷ hại nhân.

Dù núp dưới chủ nghĩa đấu tranh tiến bộ, cộng sản hay tư bản… cũng chỉ là nhóm người dựa trên các chủ thuyết và thể chế khiếm khuyết để bạo hành cầu lợi, áp bức bóc lột. Dưới hình thức này hay hình thức khác, các chế độ hiện nay chỉ có mục tiêu tối hậu là trợ giúp cho những kẻ có sẵn đặc quyền, được thêm phương tiện để ép buộc tòan dân phục vụ cho họ. Nô lệ hóa con người! Ðó là nguyên nhân làm cho hầu hết nhân loại cơ cực khốn đốn. Tất cả do phân phối bất công, do tham lam lạm dụng, do hoang phí hưởng lợi của nhóm người cầm quyền chiếm ưu thế.

Hiện nay, chúng ta không thể giải cứu dân nước Việt Nam về kinh tế, kỹ thuật, hay chính trị, quân sự, ngọai giao… mà là Cải Hóa Xã Hội, để mỗi người có thể sống một cuộc sống đích thực, trọn vẹn để Làm Người. Như thế có nghĩa là chúng ta cần thay đổi các thể chế và cách sống hiện tại, bằng một xã hội có cơ cấu và phương thức sinh hoạt đặt nền tảng đích thực và trọn vẹn trên mọi đặc tính của Con Người. Vấn đề to lớn lắm phải không bạn? Dĩ nhiên việc của thanh niên chúng ta phải là việc lớn, vì còn là vấn đề của toàn thể nhân loại.

To lớn, nhưng không nan giải. Chúng ta thấy vấn đề này đã được Văn Hóa Việt hệ thống hóa trong Kinh Việt, và Tổ Tiên đã cho chúng ta phương thức giải quyết. Mấu chốt còn lại là bạn. Bạn dám hay không? Bạn dám dấn thân, dám đương đầu, dám biến chướng ngại thành phương tiện?

Trước mắt, bạn đang thấy cuộc đời con người sống bấp bênh, mất hết ý nghĩa, không nơi bám víu, không biết sống để mà làm gì. Bạn đau khổ vì xã hội đã hạ con người xuống thành con thú, máy móc… rộn ràng trong hãng xưởng. Nhưng bạn đừng lo, Văn Hóa Việt, tóm kết trong Kinh Việt chỉ dẫn bạn sống đầy đủ ý nghĩa làm người, sống đời sống với chính bạn và với người xung quanh, để bạn hưởng hạnh phúc và sống đầy đủ một cuộc sống thật sự Con Người, đích thực và trọn vẹn.

Văn Hóa Việt, đúc kết trong Kinh Việt, cũng nêu lên mẫu mực hướng dẫn đời sống gia đình, với từng chi tiết, từng giai đoạn, từng vấn đề – ngay từ lúc hai người nam và nữ gặp nhau, cho tới cách đối xử, cách sống thực tình nghĩa... – với nhau, với đại gia đình, với xã hội, với việc chung, việc nước. Văn Hóa Việt cũng nêu lên những nguyên lý nền tảng, những nguyên tắc hành động, những cơ chế, những hình thức, những chương trình chi tiết ứng dụng trong đời sống... – với mẫu mực cho từng người, từng gia đình, từng nhóm người, từng cộng đồng địa phương, và cho cả nước, cho cả nhân loại… – ở trong từng lãnh vực, từng tầm độ trách nhiệm, từng công tác, từng giai đoạn… – cho những người trách nhiệm tối cao, cũng như cho mọi cấp liên hệ... Tất cả đều liệt kê rõ ràng, lớp lang, thống hợp và thực tế ngay trong cuộc sống.

Văn Hóa Việt chúng ta, Dân Tộc Việt chúng ta, Thanh Niên Việt chúng ta đang nắm giữ bí quyết hạnh phúc của nhân loại. Chúng ta đang cầm trong tay chìa khóa giải thoát nhân loại khỏi ngục tù các chủ nghĩa hôm nay. Và chúng ta đã sẵn sàng chia nhau đi khắp nơi trên thế giới, đem ánh sáng mới cho nhân loại, mở đầu kỷ nguyên thanh bình an lạc, đích thực xứng với Con Người.

Bạn ngỡ ngàng sao? Này đây: Nguyên nhân chính của thảm họa nhân loại hôm nay, là vì các chủ thuyết nhận định sai lạc về Con Người, và do đó đặt nền tảng gỉa tạo cho Xã Hội loài người. Khi quan niệm con người chỉ là con thú tiến bộ hay đối xử như sinh vật tiêu thụ và sản xuất, khi chỉ nhìn nhận con người với một số đặc tính và chối bỏ các đặc tính khác, khi chủ trương con người đối xử với nhau bằng hận thù, bằng đấu tranh, bằng mánh khóe đạp lên xác nhau mà tiến như trong xã hội Cộng Sản… thì làm sao con người có thể an vui hạnh phúc?

Nhưng may mắn thay cho nhân loại: Văn Hóa Việt, mà tinh hoa đúc kết sơ khởi trong Kinh Việt, đã có giải pháp thích đáng cho tất cả. Đã có nhiều chi tiết ở bản văn bộ Kinh Việt... nơi đây chúng ta vắn tắt số điểm chính yếu. Điểm quan trọng đầu tiên là giải quyết những sai lầm nền tảng về Con Người và về Xã Hội Loài Người.

Vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng trong tinh túy của câu chuyện Con Cháu Tiên Rồng, tương đồng tuyệt đối, 50 con theo mẹ Tiên 50 con theo cha Rồng, và qua biểu tượng mọi người ở trong Một Bọc chứa một trăm anh em ruột thịt. Kinh Tiên Rồng là bản văn nhận diện chính xác và trọn vẹn về con người và về xã hội loài người.

Qua Kinh Tiên Rồng, chúng ta nhận ra Con Người là một hiệp thể gồm cả bốn Sức Sống thân lực, trí năng, tâm tình và tuệ linh. Con Người toàn nhất, tự tại, bất khả phân, nhưng đồng thời Con Người cũng bẩm sinh là thành phần của xã hội. Trong cùng một lúc, khởi sự là có Con Người, là có 100 Người. Không hề có Con Người đơn độc. Với Kinh Tiên Rồng, chẳng những Tổ Tiên giải quyết được những xung đột và sai lầm của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, mà còn giúp chúng ta thay đổi vận hành thế giới thoát cơn tao loạn của chủ trương đấu tranh sinh tồn, hay mâu thuẫn nội tại.

Ở cấu thành cũng như ở mọi sinh hoạt của con người, luôn luôn phải có sự hòa hiệp đúng đắn và đầy đủ, Song Hiệp, giữa hai cấu tố tương đồng, được biểu trưng qua Tiên và Rồng, như giữa cá nhân và cộng đồng, giữa gia đình và làng nước, giữa vật chất và tinh thần, giữa tình và lý, giữa vợ và chồng, giữa kinh tế và đời sống... Các chủ thuyết hôm nay thất bại trong cố gắng tiêu diệt bất công, vì chúng đã tạo ra những giai cấp mới. Chúng lầm tưởng giải phóng Con Người, thì thực tế lại nô lệ hóa Con Người khủng khiếp hơn, sâu đậm hơn.

Nhưng, Kinh Chữ Đồng của Văn Hóa Việt, với chàng Chữ Đồng nghèo khổ và công chúa Tiên Dung giàu sang đã đưa ra, chẳng những quan niệm, mà còn là nguyên tắc sống, phương thức hành động để xã hội được thực sự bình đẳng, loại trừ giai cấp, loại trừ đặc quyền đặc lợi, loại trừ lạm dụng, ỷ lại quyền thế, kỳ thị chủng tộc… Tất cả, có thể bạn ngạc nhiên. Nhưng mọi sự rành rành đó. Bạn cứ tìm hiểu và phê phán. Chắc chắn bạn sẽ xác tín, hãnh diện và đồng ý với Tổ Tiên.

Bạn ngao ngán vì thế giới ngày nay đầy hận thù, gian xảo, lường gạt, mạnh được yếu thua, ác thú đấu tranh… Bạn thấy rõ thế giới băng hoại vì tình người biến thành tình khỉ (vượn Cộng Sản) tranh ăn dành thắng, gia đình bị suy thoái, tan rã, và Con Người ngày càng thêm cô độc đơn côi, bơ vơ vất vưởng.

Nhưng này bạn, Kinh Trầu Cau đặt nền tảng cho sự liên hệ đích thực giữa người và người, cũng như cách sống thật với các mối ràng buộc và thiết yếu, thực tại và cao qúy của Con Người. Không phải lý thuyết suông, mà là những phương thức thực tế, áp dụng từ trong cội nguồn tâm tư, đến việc thể hiện nơi cuộc sống hàng ngày và thành quả sinh động trước mắt... Bạn thấy quan niệm sống cũ, dựa trên nhân nghĩa lễ trí tín, cũng mất hết ý nghĩa? Bạn biết tại sao? Bạn đang nắm chìa khóa để giải quyết việc đó.

Hơn ai hết, bạn có kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh, chua cay về những thể chế độc tài đảng trị. Bạn ghê tởm những cán bộ dốt nát hống hách. Bạn cũng thấy rõ những tệ đoan của xã hội dân chủ đấu thầu ở nhiều quốc gia, với nạn dân chủ đấu thầu chỉ dựa trên quảng cáo, mị dân, đầy dẫy thủ đoạn… Chắc chắn, bạn ngao ngán khi thấy nhan nhản bọn gian manh len lỏi nắm được quyền chức, để rồi dùng mánh khóe đặt ra luật pháp dành mọi ưu tiên, mọi đặc quyền cho họ.

Bạn nên biết rằng, với hai Kinh Tiết Liêu và An Tiêm, với tinh thần và thể chế phân biệt rõ ràng hai hệ thống tổ chức Nước – Làng, Tổ Tiên ta đã đặt nền tảng vững chắc cho một nếp sống dân chủ đúng nghĩa, trung thực và thực tiễn, bảo đảm hữu hiệu và vững chắc cuộc sống tự do và hạnh phúc cho mọi người.

Bạn thấy cảnh trọng nam khinh nữ, nhiều khi đến quá đáng, lố bịch. Chúng ta cũng nghe rộn ràng về phong trào giải phóng phụ nữ, để rồi ngày nay thấy kết quả là với phong trào đó, người phụ nữ, sau khi thoát khỏi bốn vách nhà, thì lại bị tha hóa nhiều hơn, bị đối xử như đàn ông, bị biến thành đàn ông.

Bạn thấy đời sống gia đình bị hủy diệt. Tình yêu nam nữ bị xuyên tạc thành trò chơi tình dục đê tiện. Con người bị kéo ra khỏi tổ ấm, để chỉ còn là những con thú đơn độc bơ vơ trước quyền lực cai trị, bởi máy móc vô tâm.

May thay, Văn Hóa Việt với Kinh Vọng Phu, chẳng những xóa bỏ sự phân cách gỉa tạo, mà còn đưa phương thức thể hiện trọn vẹn các chức năng nam nữ, trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội, giúp tạo nên nếp sống hạnh phúc cho con người.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh tế đã giúp đời sống vật chất thêm nhiều thoải mái, tiện nghi. Nhưng này bạn. Bạn lại đang khổ tâm khi thấy cơ khí đã lấn áp và nhận chìm tâm hồn con người.

Bạn không thể chịu nổi cuộc sống nô lệ cho máy móc. Bạn nổi loạn khi phải ngoi ngóp trong xã hội được khuôn rập theo các phản ứng và cách sống đã khảo sát từ nơi thú vật. Thì đây, Kinh Trương Chi chỉ cho bạn sống cuộc sống đích thực Con Người, với tâm hồn chứa chan tình cảm, với hạnh phúc đích thực, tràn đầy ý nghĩa và đáng sống.

Bạn chán ngán trước sự tranh thắng của các chủ nghĩa và triết thuyết hôm nay. Nào là duy tâm, duy linh, duy nghiệm, duy vật, duy lý... nào là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bá quyền... và thứ nào cũng cho mình là đúng, cũng tranh phần thắng… để rồi chính nhân loại, chính Con Người, ngày một khốn khổ hơn, lụn bại hơn, tha hóa hơn.

Này Bạn, đã từ mấy ngàn năm nay, Tổ Tiên cũng đồng ý với bạn, cũng lên án tất cả các chủ thuyết và chủ nghĩa khiếm khuyết mà bạn đang thấy. Chẳng những Tổ Tiên lên án, mà còn chỉ cho chúng ta thấy nguyên nhân, cũng như tiến trình và hậu quả tai hại của chúng đối với Xã Hội loài người, cũng như đối với mỗi một Con Người.

Tất cả đều rõ ràng trong Kinh Mỵ Châu với câu chuyện bi thương cùa An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng Thủy. Và rồi, vì thấy rõ sự tha hóa con người như thế, Tổ Tiên lại cũng đã thương ban cho chúng ta cả một sách lược cứu nguy nhân loại.

Kinh Phù Đổng chẳng những dạy phương thức cứu nước cho mỗi người, cho tổ chức và cho cả dân tộc, mà đồng thời, lồng trong đó, còn là một kế hoạch vĩ đại cho việc Cải Hóa Con Người và Cải Hóa Xã Hội Loài Người. Kinh khởi sự với việc nêu rõ những điều kiện, những đức tính cần thiết để cải hóa từng người, rồi từ một người tới một tổ chức, từ một tổ chức đến mọi người khác.

Kinh duyệt qua từng giai đoạn, từng công tác, từng hành động... – từ việc vận động tinh thần, tới các điều kiện đoàn kết, qua phương thức phát hiện tiềm năng, đến cách thế điều hợp, ứng biến và tập trung sức mạnh. Kinh còn nêu rõ vấn đề vai trò của các chủ lực, của toàn dân, của tổ chức, của phương tiện... rồi cả những thái độ và những phương thức để khỏi rơi vào nạn lộng quyền, áp bức.

Tất cả đều được chỉ dẫn từng bước cụ thể, từng giai đoạn thực tế, để từng người, từng nhóm người và toàn thể nhân loại, trở về với Con Người đích thực và để Xã Hội cũng được trở thành đích thực, trọn vẹn là xã hội của loài người.

Tóm lại, với chín Kinh của Kinh Việt, Văn Hóa Việt đã nhận định và phân tích đích xác về Con Người sống động và hiện thực, cũng như về mọi trạng huống đời sống Con Người, và đưa ra những nguyên tắc, những mẫu mực làm nền tảng cho cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Đây chính là con đường mà nhân loại đang khổ công tìm kiếm. Và đây cũng là sứ mạng của Dân Tộc Việt Nam đối với tương lai nhân loại. Chúng ta vui mừng vì nhân loại đã có lối thoát, chúng ta hăng say với sứ mạng cao cả. Nhưng này bạn, chúng ta khởi sự từ đâu?

Dĩ nhiên là từ bạn, từ chúng ta, từ chính con người chúng ta. Nhưng cùng với chúng ta, trong chúng ta, trước sứ mạng cao cả đối với toàn thể nhân loại, còn phải có dân tộc Việt Nam. Thời đại mới của nhân loại khởi nguồn từ Văn Hóa Việt, từ dân tộc Việt. Vì vậy, hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới, người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thanh niên Việt Nam có nhiều điều kiện, và sẵn sàng nhất để làm mẫu mực và phát huy công cuộc cải hóa trọng đại này.

Dầu không ý thức rõ ràng và đầy đủ, mọi người Việt Nam, từ trong máu, trong quan niệm sẵn có, trong cách suy tư và phản ứng truyền thống, đã và đang sống tinh hoa văn hóa của Tổ Tiên. Giờ đây, chỉ cần minh định một cách có hệ thống và thực tế, là bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể dễ dàng phục hồi và phát huy nếp sống đem lại hạnh phúc đích thực cho Con Người.

Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam là cái nôi, là cội nguồn, là mầm sống phát sinh thời đại mới cho nhân loại, thời đại mà Con Người được sống trọn vẹn chính mình, trong phát triển, an lạc và hạnh phúc đích thực. Thế nên, sứ mạng của thanh niên, trong giai đoạn này, là phục hưng và phát huy nếp sống Con Người Toàn Vẹn đang tiềm tàng trong dân tộc Việt Nam, để làm mẫu mực và đà tiến cho toàn thể nhân loại.

Thế nhưng này bạn thanh niên, hiện nay dân tộc Việt Nam đang bị Cộng Sản thủ tiêu nếp sống con người, băng hoại xã hội, xóa bỏ văn hóa dân tộc, bóp chết mầm sống hạnh phúc của nhân loại. Vì vậy, công tác đầu tiên của thanh niên, như bạn thấy, chính là chúng ta phải giải cứu dân tộc Việt Nam. Công tác này chẳng những ưu tiên và khẩn thiết, mà còn là trách nhiệm cao cả của bất cứ ai đang thao thức về kiếp sống Con Người.

Vì mang sẵn trong bản thân, dầu tiềm tàng, một nếp sống phát huy con người đích thực và trọn vẹn, nên hơn bất cứ dân tộc nào khác, người Việt Nam, từ quan niệm sống, tới cách thức xử sự, liên hệ tình cảm, và đời sống tâm linh, đều hoàn toàn khác xa, trái ngược chủ trương duy vật duy lợi. Cũng vì vậy, người Việt Nam đang phải gánh chịu khổ nạn một cách nặng nề hơn bất cứ dân tộc nào khác, chẳng những nặng ở phần vật chất, mà đặc biệt nặng ở phần tinh thần, phần tâm hồn Con Người.

Vì vậy, nếu chỉ với tính cách con người đau khổ, thì trong hiện tại, dân tộc Việt Nam đang cần được giải cứu sớm nhất. Nếu nhìn về tương lai, thì tất cả mọi người đều có bổn phận giải thoát mau chóng dân tộc Việt Nam, để cứu vãn cứ điểm cuối cùng, mà cũng là mầm sống trong thời đại mới của nhân loại. Nếu không được hơn trăm triệu dân Việt, ở trong cũng như ngoài nước, làm mẫu mực và huy động, nhân loại sẽ bị chậm bước trên đường tiến vào kỷ nguyên an lạc thanh bình, nhiều tỷ người sẽ phải kéo lê thêm cuộc đời thú vật khổ đau.

Giải cứu dân tộc Việt Nam thoát tai kiếp hôm nay, chính là khởi công giải cứu nhân loại khỏi kiếp sống khốn cùng bất xứng, và giúp đưa mấy tỷ con người mau tiến tới hạnh phúc đích thực. Và này bạn. Với tư cách Thanh Niên Việt, chúng ta còn mang trọng trách nặng nề hơn bất cứ ai khác. Với dân tộc đồng bào, ngoài liên hệ giữa người với người, chúng ta còn liên hệ mật thiết chẳng những về dòng giống, máu mủ, thể xác, mà còn cả tinh thần, tâm tư, văn hóa…

Hơn bất cứ ai khác, người Thanh Niên Việt phải là người cảm thông nhiều nhất nỗi khổ đau mọi mặt của đồng bào mình. Hơn bất cứ ai khác, chúng ta phải là người xác tín trọn vẹn về sứ mệnh của mình đối với dân tộc, cũng như về sứ mạng đặc biệt của dân tộc đối với nhân loại. Người Thanh Niên Việt, hơn bất cứ ai khác, mang sứ mạng tối cao để dấn thân cho tiền đồ của dân tộc và của toàn thể Nhân Loại.

Sứ mạng thực trọng đại, công tác thực to lớn và phức tạp. Nhưng khi chúng ta là thanh niên, khi chúng ta dám, dám nhìn thẳng vào tương lai và dám hiên ngang nhận lãnh sứ mạng, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Viễn ảnh thành công của chúng ta, này bạn, không căn cứ trên cơ hội thuận lợi hay phương tiện dồi dào, nhưng nhờ ở chúng ta nhất quyết dấn thân và có sẵn sàng những phương thức hữu hiệu.

Chúng ta chắc chắn thành công vì, Kinh Phù Đổng, Tổ Tiên linh hiển đã để lại cho chúng ta cả một kế hoạch chi tiết từng bước, từ khởi đầu cho đến chung cuộc. Dĩ nhiên, việc cứu nước là của toàn dân. Nhưng không thể có toàn dân, và toàn dân không thể đồng tâm nhất trí, nếu không có một nhóm người giúp dân gây dựng ý thức và điều hợp.

Do đó, Kinh Phù Đổng khởi đầu với chính bạn. Bạn là hiện thân của Vua Hùng. Giờ đây mỗi người chúng ta, cũng như Vua Hùng, đang quyết tâm tận lực cứu Dân cứu Nước. Và cũng như với Vua Hùng, Kinh xác định những đức tính thiết yếu của chúng ta, là dám nhận thực hiện trạng phũ phàng, dám tin tưởng tuyệt đối vào sức sống siêu việt của truyền thống văn hóa dân tộc, dám lột xác để thích ứng với mọi tình thế mới, và dám dấn thân, quyết làm đến thành công. Kinh Phù đổng đề ra cả một sách lược chi tiết để cứu nước thành công. Nhưng điều kỳ diệu là, ở trong Kinh Phù Đổng, công cuộc Cứu Nước và Cải Hóa Xã Hội lại lồng chung làm một với nhau.

Khi chúng ta theo đúng sách lược Phù Đổng mà thực thi sứ mạng cứu nước, thì đồng thời cũng chính là lúc chúng ta thể hiện chương trình cải hóa xã hội hiện hữu. Khi chúng ta vận động tinh thần dân tộc, thức tỉnh mọi người đứng lên nhận lãnh trách nhiệm của mình, khi chúng ta vận dụng tập trung sức mạnh và phương tiện để dân tộc vươn vai, để mọi tài nguyên trở thành sức thần phá giặc... thì kết qủa tất nhiên là chúng ta giải cứu được quê hương thoát ách nạn Cộng Sản, nhưng đồng thời đó cũng chính là lúc chúng ta cải hóa con người, từ những tâm tư sâu thẳm nhất cho đến mọi khía cạnh trong cuộc sống thực tại.

Vì vậy, như bạn thấy, thanh niên Tiên Rồng chúng ta phải có nhiều đặc điểm khác với các loại tổ chức khác. Theo tinh hoa văn hóa dân tộc, thanh niên Tiên Rồng được cấu thành và sinh hoạt theo mẫu mực Con Người, đặt nền tảng trên nguyên lý Tiên Rồng Song Hiệp, và theo bốn Sức Sống của Con Người mà phân công và liên nhiệm, được biểu trưng bằng đồ thị Hoa Tiên Rồng.

Mỗi hoa, mỗi cánh, cũng như toàn thể, lại gồm nhiều tầm dung độ, thể hiện tình Thân Thương và Bình Ðẳng tột cùng, được biểu thị bằng Hoa Bảo Bình, đúng như quan niệm Việt về xã hội. Ngoài ra, với nguyên lý Sống Ðộng Hiện Thực, chẳng những tổ chức luôn linh động biến hóa cho hữu hiệu, mà còn chính là môi trường để mỗi thanh niên thể hiện và phát triển trọn vẹn mọi đặc tính và khả năng của mình trong hiện tình cụ thể.

Khi sống thực theo Văn Hóa Việt, khi hoạt động cứu nước, là lúc chúng ta thể hiện trọn vẹn chính Con Người của mình trong cuộc sống, chúng ta hưởng hạnh phúc ngay trong khi thực thi sứ mạng của mình. Và như thế là, chúng ta khởi đầu cuộc sống đích thực của Con Người trong Thời Đại Mới.

Mặt Trời Văn Hóa Việt đã bừng lên soi sáng nhân loại, bí quyết giải cứu Con Người đang ở trong tay chúng ta. Nào, chúng ta chung vai tạo trang sử mới!

Trọng trách, mà cũng là niềm hãnh diện, đang chờ bạn! Sứ mạng Cứu Nước và Cải Hóa Nhân Loại đang chờ bạn! Anh Em Tiên Rồng cũng đang chờ bạn. Nào, chúng ta cùng tiến lên.

Con đường đã vạch, phương thức đã sẵn, giờ hành động đã điểm, Thanh Niên Việt Nam tiến lên. Hãy đem ánh sáng thần diệu Tiên Rồng mở đầu Một Kỷ Nguyên Mới.