Khác biệt với Ca Sỉ hải ngoại, Ca Sỉ trong Nước ra nước ngoài trình diển không mang tính độc lập, tự do cá nhân mà chúng được tổ chức và chỉ đạo bởi Mặt Trận cơ quan ngoại vi của Đảng CS. Các Ca Sỉ được Đảng tổ chức thành đoàn được hướng dẩn bởi một trưởng đoàn do sự chỉ định của Đảng, trưởng đoàn có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm soát, theo dỏi và lien lạc, báo cáo từng diễn biến của từng Ca Sỉ cũng như của đoàn về Tòa Đại Sứ hoặc Sứ Quán CSVN sở tại (trước khi lên đường tất cả Ca Sỉ đều được học tập đường lối ).

CS mượn cái vỏ sò che như bầu sô người nước ngoài, Ca Sỉ ra hải ngoại hát vì cần tiền không vì nghệ thuật hay khán giả (thực chất trong nước mới là môi trường chính để hái ra tiền, nhưng nếu họ từ chối đi lưu diển nước ngoài, Họ sẽ bị cấm hành nghề).

Đàm Vỉnh Hưng, Tấn Beo …v..v.. Là trưởng đoàn với lớp bọc Ca Sỉ thực chất hoạt động và vai trò của bọn nầy là CÔNG AN của đoàn để làm tốt chỉ thị của Đảng (vì gởi CA theo đoàn dễ bị lộ). Đồng thời mọi hoạt động của bọn chúng điều có sự hỗ trợ từ các Tòa Đại Sứ CSVN sở tại.

Hùng Phi 821.