Thông Báo #7( May -09-2010)
Hội Ngộ LK Trực Thăng Quốc Nội July -04-2010

------()----()-----
I Danh Sách ghi danh & đóng tiền tham dự
II Cách Ghi Danh Tham dự
III Địa điểm tổ chức Hội Ngộ
IV Thông tin từ Ban Tổ Chức:

A**Phần Văn Nghệ “Cây Nhà Lá Vườn”
B**Toán Hầu Quốc Quân Kỳ & Quân Phục chỉnh tề
C**BanTiếpTân & Để tránh phiên phức gây trở ngại cho việc sắp chổ ngồi

I **Danh Sách Update (May-09-2010) UH-1 Hội Ngộ
1. Trương công Bình IP 245 2ng
2. Đinh tiến Nghĩa IP 245 2ng
3. Nguyễn Chân Hải K4 245 2ng
4. Nguyễn văn Phước K4 2ng
5. Lê văn Út IP 245 2ng
6. Nguyễn văn Hảo K4 2ng
7. Bùi Đẹp k4 2ng
8. Trần việt Hỷ K4 2ng
9. Nguyễn văn Thân IP245 2ng
10. Đào bá Hùng Vip245 2ng
11. Lê Đình Hải Vip 245 2ng
12. Vũ khắc Chung k4 2ng
13. Vũ xuân Quãng k4 245 2ng
14. Huỳnh hạnh kim Hồng IP 245 2ng
15. Trần Thanh Thiếc K4 2ng
16. Nguyễn đình Chí k4 2ng
17. Đổ chi Quãng K4 2ng
18. Phan tấn Thành IP 233 2ng
19. Nguyễn văn Bằng IP 233 2ng
20. Lê văn Lộc 6HTTT
21. Nguyễn Văn Đaị 3HTTT
22. Huỳnh kim Thanh 3HTTT
23. Nguyễn Hào IP PD 233
24. Hồ minh Thiện 6HTTT
25. Đăng Lập HTTT 6HTTT
26. Nguyễn khắc Nguyên6HTTT
27. Nguyễn Phi Hùng
28. Đan trường Thanh 6HTTT
29. Nguyễn Hữu Đức 5HTTT
30. Nguyễn Tấn Hùng 5HTTT
31. Nguyễn văn Thu IP
32. Phan Khanh Thoại IP
33. Ngô Thanh H IP uấn IP
34. Phạm Sơn IP
35. Huỳnh Liên VIP
36. Thái Văn Chính IP
37. Ngô Phương K5
38. Nguyễn Minh Đức k2
39. Lê kim Hùng K5
40. Trần Văn Gia
41. Chung văn Quảng 73E TH
42. Nguyễn Phước Thiện 44 QS TH
43. Nguyễn Việt Hùng 44 QS TH
44. Ky Dang K3
45. Trần văn Thôn K6
46. Lâm Chí Hạo K3
47. Hồ Thanh Hải IP
48. Buì văn Út IP
49. Đàm khánh Thụy TH 221
50. Dương Thanh Bình TH 72E
51. Phan Tony (Toàn) K4
52. Lê ngọc Thảo K5
53. Vòng A Dưỡng 44QS TH
54. Cao mạnh Hùng IP
55. Trần đình Chí IP
56. Nguyễn văn Minh IP
57. Nguyễn hữu Phượng K4
58. Nguyễn hữu Phúc IP
59. Nguyễn văn Thanh 43 QS TH
60. Lê văn Lâm 72A TH
61. Trần đường Vinh K9 HTTT
62. Trần đình Nam 73C TH
63. Nguyễn văn Tốt 72G TH
64. Phan hữu Tâm IP
65. Nguyễn văn Bông 72H TH
66. Hà Bá K4
67. Trần hớn Dân K4
68. Nguyễn thành Thi TH
69. Nguyễn Do TH/Tr QS
70. Huỳnh văn Tỷ K4
71. Bùi Quang Chính VIP
72. Bùi Thanh Vân 72C TH
73. Trân ngọc Sơn 72H
74. Nguyễn tấn Thành 72A
75. Trương văn Vinh VIP 213
76. Lê ái Lý 72G TH
77. Vũ tất Thắng VIP TTHL/KQ
78. Hoa Tươi TH
79. Trương Văn 72GTH
80. Huỳnh bá Hùng 237 TH
81. Nguyễn văn Thanh VIP 233
82. Tăng Được 72G TH
83. Nguyễn văn Chơn 72G TH
84. Lương đức Thành IP 2 ng
85. Trần anh Hải IP 2 ng
86. Hồ thai Bình 72C 2ng
87. Nguyễn thanh Bình 72C 2ng
88. Đinh sỹ Hưng K1 HTTT 2ng
89. Nguyễn văn Quý ( Vinh ) 73A 2ng
90. Diệp vĩnh Trí 72A 1ng
91. Nguyễn văn Tiến 72A KPH 2ng
92. Đổ như Tùng K4 HTTT 1ng
(Tổng số người tham dự 172 người đã đóng tiền 98 người )
II **LIÊN LẠC GHI DANH :
Nguyễn chấn Hải 714 636 -2526 &714 270-7077 Email boyngy3@yahoo.com,
Nguyễn văn Phước 714-683-3387 Email
tn_ nguyen335@yahoo.com,

Chi Phiếu xin gởi về: Nguyễn chấn Hải 11611 Wasco Rd . Garden Grove,CA.92841
Lệ phí tham dự là $50 Mỹ Kim/ 1 người.
(Thay đổi hay bổ túc chi tiết tham dự trên xin liên lạc địa chỉ trên.)

III **Thời Gian : Từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, Chúa Nhât ngày 4 tháng 7, 2010
Đia Điểm : Emerald Bay 5015 W. Edinger Ave Ste # V Santa Ana .CA 92704 (714 -775 -5161) ( Góc Edinger & Euclid )

VI ** Thông tin từ Ban Tổ Chức:
A* Ghi danh tham dự phần Văn Nghệ "Cây Nhà Lá Vườn"
Tât cả quý Anh Chi Em có tinh thân nghệ sĩ cho đêm Hội Ngộ. Vui lòng liên lạc qua Email ghi danh để được sắp xêp chổ trước với Trưởng ban Văn Nghệ anh Đinh tiến Nghĩa và xin Cho biết :
** Quý Danh Anh, Chị ,Em ( người trình diễn trên sân khâu )
** Tên Bản nhạc. ..tên Nhạc sĩ ...và tên của điệu nhạc.
*** "Chi Dinh" , hoặc cell phone # (626) 235-2047.

B** Toán Hầu Quốc Quân Kỳ & Quân Phục chỉnh tề:
Trong phần lễ nghi muốn có được thêm ý nghĩa .BTC mong muốn quý Niên Trưởng quý Anh Chị và quý Thân Hữu vui lòng ( nêu có thê được) ,xin mặc quân phục với câp bậc & phù hiệu nghiêm chỉnh, để tât cả Huynh Đệ chúng ta chào Quốc Kỳ & Phút Mặc Niệm tưởng nhớ đến công ơn tiền nhân anh hùng dựng nước & giữ nước cho Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa thân yêu.

C*** Để cho Ban Tiếp Tân tiện việc sắp xếp chổ ngồi theo thứ tự, hầu tránh những điều phiên phức có thê xẫy ra trong giờ phút cuối cùng, . Chúng tôi ước mong quý Niên trưởng, quý Anh Chị, và Thân Hữu K/Q, nhiệt tình tham gia ghi danh và đóng tiên tham dự càng sớm càng tốt

Thaymặt BanTổ ChứcHội Ngộ LKTrựcThăng Quốc Nội July04/7-2010
Khóa Sinh K-4 HTTT Nguyễn văn Phước Kính Chào Đoàn Kết.


Phụ chú:
***Khách sạn gần địa điểm sinh hoạt :
Ramada Plaza hotel

10022 Garden Grove Blvd.
Garden Grove,CA 92844
TL: 714-534-1818
www.ramadaplaza.com
Marriott Courtyard
9950 Slater Ave.
Fountain Valley,CA 92708
TL: 714-968-5775
www.mariott.com

Little Saigon Inn
14052 Brookhurst St.
Garden Grove,CA 92843
TL: 800-791-2500
714-636-4890
www.littlesaigoninn.com

Marriott Residennt Inn
9930 Slater Ave.
Fountain Valley,CA 92708
TL: 714-965-8000
www.mariott.com

Travelodge-Huntington Beach: 6601 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683, (714) 898-5598
Little Sai Gon Traveloge ( Golden West& Westminster ) 800-578-7878
www.littlesaigonhotel.com 59$ - 69$ /Day.
We make you feel right at home
West Garden In 14052 Brookhurst St , Garden Grove CA 92843 ( 800 791 2500 )
Ramada Plaza Hotel Garden Grove
10022 Garden Grove Blvd
Garden Grove & Brookhurst
Garden Grove, CA 92844 US Phone: 714-534-1818
Fax:714-539-9930