Thưa Niên trưởng, Quý anh và Chiến Hữu

Vì LINK bộ hình ảnh ( gồm 174 hình ) cuả buổi lể vinh thăng Đại tá cho Trung Tá Mylene Trần Huỳnh ( Trần Thị Phương Đài ). Đại Tá ( Bác sỉ Không Quân ) không còn được công bố.

Chúng tôi xin gởi đến Quý Vị một số hình ảnh buổi lễ này do một người thân cuả gia đình Đại Tá Mylene Trần Huỳnh, Bà Trần L. Hồng chuyển đến.

Xin mời Quý Vị theo dỏi...


Chuẩn tướng (Brigadier General) Byron C. Hepburn & Đ/tá Mylene Trần Huỳnh


Cha (BS Trần Đoàn, Đại Uý Quân Y Sư Đoàn Dù/QLVNCH) gắn cấp bậc cầu vai áo trong.

Đ/T Mylene Trần Huỳnh, chồng (Kỷ sư Cơ Khí) Huỳnh Quốc Thànhvà ba con trai

Ô.Bà Trần Đoàn - Đ/T Mylene Huỳnh - Ô. Bà Trung Tướng Lữ Lan