Muốn có chồng gần thì lấy Dân Vệ ( Nghĩa Quân )
Muốn có chồng không tệ thì lấy lính Địa Phương ( Địa Phương Quân )
Muốn xe tốt chồng thương thì lấy Quân Cụ
Muốn xài đồ bự thì lấy Công Binh
Muốn nếm mùi sình thì lấy Thủy Quân Lục Chiến
Muốn la to tiếng thì lấy Cà Nông ( Pháo Binh )
Muốn bẹp xương mông lấy lính Nhảy Dù
Muón dọn nhà lu bù thì lấy Biệt Động
Muốn áo quần rông thì lấy Quân Nhu
Muốn xe cộ vù vù thì lấy Quân Vận
Muốn gia đình cẩn thận thì lấy An Ninh
Muốn gần tụng đình thì lấy Quân Pháp
Muốn da thịt cứng cáp thì lấy Chiến Xa
Muốn ói mữa bò ra thì lấy Lính Thủy ( Hải Quân )
Muốn đâm mạnh bắn dữ thì lấy Không Quân
Muốn khỏe mạnh ngừa sinh thì lấy Lính Thuốc ( Quân Y )
Muốn đèo băng núi vượt thì lấy Bộ Binh
Muốn ăn nói tài tình thì lấy Chiến Tranh Tâm Lý...


Nguồn Internet