Cảm Tạ

Thay mặt toàn thể gia đình xin chân thành tri ân và cảm tạ:
Đức Cha Mai Thanh Lương
Đức Ông Phạm Xuân Thắng
Cha Mai Khải Hoàn Quản Nhiệm Cộng Đoàn St. Barbara.
Cha Nguyễn Trung Tuấn Phụ Tá Quản Nhiệm Cộng Đoàn St. Barbara.
Cha Trẩn văn Hân Tuyên úy Hospice.
Cha Nguyễn Duy Tường
Cha Vũ Hân
Cha Nguyển Văn Khấn
Cha Trần Quí Thiện
Cha Nguyen Quốc Dũng
Quí vị trong Ban tang lễ Cộng Đoàn St. Barbara.
Quí vị trong Liên Hội Thánh Phaolo Orange.
Ô/B Nguyển Mai Thọ
Ô/B Bùi Hửu Hùng
Ô/B Nguyển Văn Thanh
Ô/B KO, Dan KO
Ô/B Lê Hiển
Ô/B Miura Hideo, Miura Toshiko
Ô/B Cố Phượng và Gia Đình
Quí Thông gia Gia Đình Họ Hoàng và Các Cháu
Quí Thông gia (Gia Đinh Anh Tuệ)
Quí Thông gia (Gia Đinh chi An)
Quí Thông gia (Gia Đinh bà cố Nguyễn Đình Thành)
Qúi Bạn Hữu Khóa 15 TĐ(T/T Vinh,T/T Cảnh, T/T Bình, T/T Ky và T/T Sơn)
Quí Bạn Cựu SQKQ PĐ110 PD120
Quí Bạn Cựu SQKQ PĐ Tinh Long 821 Hội Ái Hữu KQ Bắc CA
Quí Bạn Cựu SVSQKQ Lien Khóa 72-73
Quí Đồng Nghiệp California Service Center
Quí Bạn Cựu tù chính trị trại tù Bàu Lâm.
Quí Bạn Cựu học sinh Trung Học Sao Mai Đà Năng.
Quí Vị trong các Đoàn Thể, Thân bằng quyến thuộc, Bạn hữu xa gần

Đã phân ưu qua điện thoại, điện thư, gởi vòng hoa, đến thăm viếng, Cầu nguyện, cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa linh cửu của Cha, Ông, Ông Cố chúng tôi
Cụ Giuse Trần Thế

Đã được Thiên Chúa gọi về lúc 7:30 chiều thứ Tư 04-07-2010
Trong lúc tang gia bối rối có ít nhiều sơ xuất. Kính mong quí vị niệm tình tha thứ


Tang Gia Đồng Kính