BTC Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 Kỳ III xin chân thành cảm tạ các Mạnh Thường Quân có tên dưới đây đã đóng góp để hổ trợ cho chương trình Hội Ngộ - Đa tạ, đa tạ


Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ về tài chánh
1. Lê Văn Hải 73A $1000.00 (đã nhận tiền)
2. Nguyễn Quốc Hùng 73C $1000.00 (đã nhận tiền)
3. Trần Văn Nghiã 72F $500.00 (đã nhận tiền)
4. Nguyễn Như Công 72E $100.00 (đã nhận tiền)
5. Hoàng Đình Duyệt 72E $60.00 (đã nhận tiền)
6. 73A Bắc Cali bán quà gây quỹ $420.00 (đã nhận tiền)
7. Nguyễn Xuân Quang 73C $600.00 (đấu giá chai rượu Cordon Blue 3 litter) (đã nhận tiền)
8. Tôn Thất Lập 73F $200.00 (đã nhận tiền)
9. First Source $2000.00 (Bàn danh dự VIP)Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ III 2010
1. Tuần Báo Thằng Mỏ Nam Cali $200.00 (đã nhận tiền)
2. John's Auto Body & Repair $300.00 (đã nhận tiền)
3. HNT Realty/Financial Links Co. $150.00 (đã nhận tiền)
4. Professional # 1 Auto Repair $200.00 (đã nhận tiền)
5. 1St Bolsa Finance & Long Coast Realty $200.00 (đã nhận tiền)
6. Cafe Mưa Rừng $200.00 (đã nhận tiền)
7. Richard Le MD $120.00 (đã nhận tiền)
8. Quán NGON $125.00
9. Bolsa Auto Center $200.00
10. Cafe Tago $200.00 (đã nhận tiền)
11. First Source $200.00


Thay mặt BTC
Nguyễn Việt Hùng (hung45qs)