Em còn bé lắm Anh ơi -Tâm Đoan[MUSIC]http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Em-Con-Be-Lam-Anh-Oi.mp3[/MUSIC]