Cung Chúc Tân Xuân Canh DầnBan Tổ Chức Hội Ngộ Trực Thăng UH-1 liên khóa kính chúc quý niên trưởng, quý thân hữu , quý bạn hữu và gia quyến năm Canh Dần

Hẹn Gặp Lại ngày hội ngộ july 04-2010

Thời Gian : Từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, Chúa Nhât ngày 4 tháng 7, 2010
Đia Điểm : Emerald Bay 5015 W. Edinger Ave Ste # V Santa Ana .CA 92704 (714 -775 -5161) ( Góc Edinger & Euclid )

Liên Lạc& Ghi Danh

Nguyễn chấn Hải,714- 636- 2526 & 714 -270 -7077 , email: boyngy3@yahoo.com ;
Nguyễn văn Phước 714- 683- 3387, email : tn_nguyen335@yaoo.com

Xin Quý Niên Trưởng cùng Quý bạn vui lòng hồi đáp bằng điện thoại hay điện thư. Giá vé ủng hộ cho một thực khách tham dự là $50.00 một người không phân biệt tuổi tác. Chi phiếu hay lệnh phiếu xin ghi rõ tên họ, địa chỉ và gởi về:

Nguyễn chấn Hải 11611 Wasco Rd . Garden Grove,CA.92841

Ban Tổ Chức ước mong được tiếp đón đông đủ Quý niên trưởng, Quý bạn,Quý thân hữu và gia đình trong ngày Họp Mặt này.