Thư Mời Họp Mặt
Để tao nhịp cầu giửa SVSQ/KQ/Liên Khóa 72-73 Nam và Bắc Cali, anh em SVSQ/KQ/73A Bắc Cali trân trọng thân mời toàn thể anh em trong Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 SVSQ/KQ Kỳ III và toàn thể anh em SVSQ/KQ/73A Nam Cali nhín chút thì giờ lên Bắc Cali để cùng anh em SVSQ/KQ/ 73A Bắc Cali tham dự buổi tiệc thân hữu được tổ chức tại Bắc Cali hầu tao nhịp cầu gắn kết để góp phần cho sự thành công Hội Ngộ Liện Khóa 72-73 SVSQ/KQ đuợc tổ chức tại Nam Cali vào 7/3-4/2010. Đây củng là dịp để anh em SVSQ/KQ/73A Bắc Cali chính thừc ra mắt và nhận sự ủy nhiệm của Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 SVSQ/KQ Kỳ III Nam Cali để quảng bá và quảng cáo chính thức trên Tuần Báo Thằng Mõ San Jose và các báo đia phuơng tại Bắc Cali, và sau đó nhận một món quà lưu niệm của anh em Bắc Cali gửi tới Ban Tổ chức Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 SVSQ/KQ Kỳ III.
Một lần nửa mong các bạn trong Ban Tổ Chức Hội Ngộ và toàn thể anh em SVSQ/KQ/73A Nam Cali hãy cố gắng nhín chút thì giờ thu xếp tham dự buổi tiệc cùng anh em chúng tôi hầu góp phần tao sự thành công mỹ mãn cho kỳ Hội Ngộ SVSQ/KQ/Liên Khóa 72-73 kỳ III tại Nam Cali.

Thân Chào

TM Nhóm SVSQ/KQ/73A Bắc Cali

Trưởng Khóa & Trưởng Nhóm SVSQ/KQ/73A Bắc Cali

Huynh Trinh Phuong

P.S: Sẻ tổ chức vào cuối tuần (ngày giờ do các bạn Nam Cali chọn và tuần gần nhất sau Tết Việt Nam). Để tiện việc thu xếp, xin anh em trả lời cho chúng tôi biết ngày giờ trước ngày 02/07/2010. Cám ơn