Tôi là Phạm Văn Minh cần tìm một số bạn bè ở Fort Rucker lâu quá không có tông tích gì cả . Bạn nào biết được chỉ dùm :
1. Diệp Bỉnh Duy,khóa 73A trứoc 30/04/75 ngụ tại số 33 đường Bình Thới Quận 5
2. Huỳnh Lương : khóa 72B Trước ở Mậu Tài, Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên, Huế, Class leader của khóa 74-34 HTTT tại Fort Rucker.
3. Võ Văn Cạt, Hình như khóa 72G hay 72H, lâu quá không nhớ rõ, nha ở Long Khánh, học T 37.
4. Chung Hữu Trí, 72G học T37
Xin cảm ơn mọi sự hỗ trợ của bạn bè anh em trên trang Web này