Thân tặng cb ChimTrơì & cùng các bạn già "gân" ...