Tặng ông Kỳ Râu

Thương thay cho tươ'ng Kỳ râu
Từng là tư lệnh đư'ng đầu Không Quân
Lệnh truyền mâ'y kẽ chẳng tuân
Nay cam uô'n gôi' la`m thân cò mồi
Diễn tuồng tra't phâ'n bôi vôi
Khu'c ruột ngàn dậm, khu'c dồi khác chi
Thôi rồi một chu't lương tri
Cũng mang đánh đĩ, mong chi ngẩng đầu
Nhân cách rơi tận đáy cầu
Cá tra đơ'p mâ't hẳn lâu lă'm rô`i
Mặt dày mày dạn chiêu hồi
Tủi thân tươ'ng lảnh cao bồi năm xưa
Cu'i đâ`u nịnh ho't đẩy đưa
Sơ'm thăm tô'i viếng, nă'ng mưa chầu hầu
Đại hội đoàn kê't lần đầu
Một bầy khuyển mã tư` đâu ke'o vê`
Xênh xang ao' mảo ê hê`
Cười tươi hơ'n hở ngày về vinh quy
Nào rượu ngoại, ngũ gia bi`
Ôm vai choàng vê', nhâm nhi mệt phờ
Quên rồi một lơ'p bùn nhơ
Phủ trên thân xa'c phởn phơ be'o phi`
Ông Ky` ! ơi hởi ông Ky` !
Bao nhiêu dân khổ củ mi` mo'c moi
Nhà thu đâ't lâ'y mâ't toi
Buồn cho sô' phận tôi đòi kho' vơi
Tự Do Dân Chủ mù khơi
Tay này bịt mă't che trời tay kia
Nhân quyền thực hiện còn khuya
Danh huyền mộng aỏ " Mão Hia" quyền hành
Phận mình nào khác quả banh
Chu'ng chuyền chu'ng đa' tanh bành tư' tung
Tai nghe tiê'ng chửi lùng bùng
Cầu Danh Ha'm lợi đỉnh chung đừng hòng
Thương thay ông pho' tông tông
Một mai thư'c tỉnh biê't trông phương nào ???

Hữu Anh Kangaroo ( 28/11/09 )