Sao Đành Xa Nhau - Nhạc Nhật/ Lời Việt Phạm Duy - Lưu Hồng