MUỐN CHỒNG .
[Vần điệu ca dao đối đáp]
Tặng những người lái PHI CÔNG .

Mẹ khuyên con muốn lấy chồng .
Sĩ thương nên chọn , PHI CÔNG chớ đừng .
Con rằng ''' sao mẹ lạ lùng ,
KHÔNG QUÂN cao đẹp , vừa hùng vừa oai .
Mẹ rằng '''oai thật có oai ,
Ví như làm vợ , mãi hoài đánh ghen .
Ông ăn CHÃ , bà ăn NEM ,
Dại gì đóng cưả cài then chờ chồng .
Con ơi ; tứ đức tam tòng ,
Hôn nhân đaọ lý , vì chồng , vì con .
Mẹ ơi ; không lẻ lòng son ,
Như ga thầm lặng , đón con tàu buồn .
Lời vàng thước ngọc luôn luôn ,
Khó theo khó hiễu , dễ tuôn theo dòng .
Phận con gái , kiếp má hồng ,
KHÔNG QUÂN , không lấy , không chồng ,không con .
Ô HAY ;;;sao vội thề non ,
Mươì hai bến nước , đục trong nào ngờ .
Thưa rằng '''thời đại bây giờ ,
Gái trai tự chọn cho cơ duyên mình .
Lạy TRƠÌ cùng đống THẦN LINH ,
Cho con lấy được người tình con thương .
Cám ơn mẹ đã rộng đường ,
PHI CÔNG con chọn dễ thương vô cùng .

NOV/ 2009

KIM MAI .